Terv Magyarország innovációs teljesítményének növelésére

A javaslatok kiindulópontjai a Palkovics-tervben is szereplő alábbi tények:

 • a KFI-szektor alulfinanszírozott,
 • az alapkutatás ezen belül arányaiban még inkább alulfinanszírozott,
 • a finanszírozás mértékéhez képest az MTA kutatóhálózatának teljesítménye jónak mondható,
 • az innovációs teljesítmény terén a KKV-szektorral és a felsőoktatással van a fő baj,
 • a nemzetközileg sikeres intézményrendszerekben van megbízható alapfinanszírozás az alapkutatások számára
 • a nemzetközileg sikeres intézményrendszerekben erős szakmai autonómia érvényesül
 • a nemzetközileg sikeres intézményrendszerekben a piaci alapú finanszírozásnak elsősorban az alkalmazott tudományos területeken van jelentősége

Javaslatok

 1. A Palkovics-terv végrehajtását le kell állítani, az MTA-nak a 2019-re törvényesen járó pénzt át kell adni.
 2. A kutatóintézet-hálózat költségvetése kerüljön vissza az MTA fejezetébe, és emeljék meg legalább 50%-kal.
 3. A KFI-szektor GDP-arányos finanszírozását a német szintre kell emelni.
 4. Ezen belül az állami források arányát az EU-átlag szintjére kell emelni.
 5. Ezen belül az alapkutatásokra fordított források arányát szintén az EU-átlag szintjére kell emelni.
 6. Erősíteni kell az egyetemek és az MTA közötti együttműködést, az intézményi önállóság fenntartása mellett.
 7. A kutatói fizetéseket a nyugati kutatói bérek szintjére kell emelni, ugyanis a jelenlegi régiós (szlovák és cseh) kutatói béreket sem érik el.
 8. Jelentős forrásokat kell biztosítani az MTA intézeteinek nemzetközi standardok szerinti, rendszeres, nemzetközi szakértők bevonásával végrehajtott átvilágításához, hogy a kutatások színvonala tovább fokozható legyen, és nemzetközi versenyképességük is nőjön.
 9. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megszüntetése mellett egy Magyar Nemzeti Szabadalmi és Innovációs Vagyonkezelő kormányszerv létrehozására van szükség. Az irányító testület felét a Miniszterelnökség, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a másik felét az MTA által kijelölt tudósok adnák. A testület felmérné a tudományos kutatás során létrejövő gazdaságilag is hasznosítható vagy szabadalomként bejegyezhető innovációkat. Saját szabadalmi ügyvivőt foglalkoztatva bejegyeztetné a szabadalmakat, melyek bevételeiből a kutatók is részesülnének a közalkalmazotti illetményen felül. Meg kell vizsgálni a szervezet szabadalmi díj- és illetékmentességét. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöki posztját be kell tölteni, a magyarországi eljárást vonzóvá kell tenni a külföldi bejegyzések számára is. A szabadalmak kiválasztásánál és bejegyzésénél azonban úgy kell eljárni, hogy azok a tudományos fejlődést ne gátolják.