A Lengyel Tudományos Akadémia támogató levele és felajánlásai

A tudomány szabadsága és autonómiája védelmében a Lengyel Tudományos Akadémia ismét támogatásáról biztosította a Magyar Tudományos Akadémiát és annak elnökét, Lovász Lászlót. A Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) korábban aktívan vett részt a Visegrád Fórum támogató levelének és az ALLEA támogató kampányának előkészítésében. A PAN elnöke, Jerzy Duszyński által aláírt levélben a lengyel akadémia ezúttal nagyvonalú felajánlásokat tesz, hogy a nehéz helyzetbe került MTA dolgozóit a maga eszközeivel segíteni tudja.

Ezúton köszönjük a figyelmességet, az önzetlen felajánlásokat és a kollegialitás gyakorlatban is megmutatkozó segítségét.

Thank you very much for your support, collegiality, and offers!
Dziękujemy bardzo!

A 2019. március 20-án kelt levél szövegét és a felajánlások részleteit lásd az innen letölthető csatolmányban.

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Tisztelt Miniszter Úr!

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak fóruma már több alkalommal súlyos aggodalmát fejezte ki a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. Miközben a minisztériumi háttéranyag szerint is kimagasló az MTA teljesítménye, Palkovics László miniszter arról beszél, hogy az MTA nem jól teljesít. A változatos átalakítási tervek mögé a Minisztérium nem tud sem szakmai, sem hasznossági alapú érveket felsorakoztatni. A hazai innováció javításával egyetértünk, de elutasítjuk az átgondolatlan, szakmaiatlan és súlyos károkat okozó reform-diktátumokat, valamint a pénzügyi eszközökkel és az intézethálózat szétdarabolásával fenyegető zsarolási módszereket.

Korábbi nyilatkozatainkban követeléseket fogalmaztunk meg, amelyekre mind a mai napig nem kaptunk kielégítő választ. Ezért úgy látjuk jónak, hogy személyesen is átadjuk ezeket a követeléseket.

 1. Az Alaptörvénnyel és az Akadémiai törvénnyel összhangban követeljük az Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását!
 2. Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét!
 3. Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás!
 4. A kutatóhálózat feletti felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának kizárólag a kutatóközpontok és -intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!
 5. Garantálják a kutatóintézeti hálózat hosszú távú egyben maradását! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.
 6. Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munka-szerződésének fenntartását!
 7. A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!
 8. Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el!
 9. Mindennemű tárgyalás az MTA és az ITM között legyen nyilvános, transzparens és a kutatói közösség képviselői is vehessenek részt benne!
 10. Követeljük, hogy Palkovics László miniszter és akadémikus jelenjen meg a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlése előtt, és nyilvánosan számoljon el azzal a romboló „tevékenységgel”, amelyet az eltelt egy esztendőben az MTA ellen kifejtett!

Budapest, 2019. Március 21.

az Akadémiai Dolgozók Fóruma

A petíció szövege innen letölthető.

Menet a tudományért – videó beszámoló beszédekkel

Menet a tudományért – ADF-es demonstráció (március 21. csütörtök)
Beszámoló képekkel és videókkal

 

Másodjára szervezett demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma az MTA székháza elé. Február 12-e után ismét egy elnökségi ülés kezdetére időzítettük a tüntetést. A március 8-i erőteljes minisztériumi nyomásra aláírt szándéknyilatkozatot követően új szakaszba lépnek az ITM és az MTA közötti tárgyalások. A tárgyalások megkezdése előtt az ADF szerette volna kinyilvánítani, hogy a dolgozók közössége továbbra is teljes mértékben támogatja az elnökség azon törekvéseit, hogy a kutatóintézet-hálózat az MTA felügyelete alatt maradjon, és arra bátorítja az MTA tárgyalódelegációját, hogy ne engedjenek semmiféle minisztériumi zsarolásnak.

 

A demonstrációt megelőzően az Akadémiai Dolgozók Fóruma az alábbi levelet juttatta el az MTA Elnökségének.

 

A székháznál Kamarás Katalin (fizikus, akadémikus, a Wigner Fizikai Kutatóintézet közalkalmazotti tanácsának tagja), illetve Bicskei Éva (művészettörténész, az Akadémia Művészeti Gyűjteményének vezetője, az MTA BTK MI tudományos főmunkatársa) mondtak beszédet az akkor még csak 7-800 résztvevőnek.

A beszédek után a Lánchídon nagyjából 2000 fősre duzzadt tömeg mutatta fel azokat a könyveket, melyeket a résztvevők a szervezők kérésére hoztak magukkal a tudományhoz való kötődésüket bemutatandó.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium épülete előtt először Orosz Ferenc (enzimológus, az MTA TTK tudományos tanácsadója és közalkalmazotti tanácsának tagja), majd Mende Balázs (antropológus, az MTA BTK Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa és laborvezetője) mondtak beszédet.

A beszédek után az esemény két házigazdája, Lőrincz Viktor és Szilágyi Emese egy tízpontos petíciót adott át az ITM képviselőinek.

 

A petíció szövege itt olvasható.

Az RTL Klub csütörtöki híradója tudósított a tüntetésünkről.

 

 

 

Az ADF levele az MTA elnökségének

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Levél az MTA Elnökségének

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

A következő napokban, hetekben az MTA Elnöksége elé kerül az MTA tárgyalódelegációja által az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőjével aláírt Közös szándéknyilatkozat. Ez Palkovics László miniszternek a 2019. március 8-i tárgyaláson tanúsított zsarolása után született meg.

Ebben a súlyos és felelősségteljes helyzetben kérjük, fontolja meg az alábbiakat:

 • az ITM minisztere a mai napig nem adott magyarázatot arra, hogy miért kívánja az MTA kutatóintézet-hálózatát az Akadémia szervezeti keretein kívül működtetni;
 • az ITM és az azt vezető miniszter sem a kétoldalú találkozókon, sem azokon kívül nem adta tanújelét annak, hogy az átalakítás kormányzati igénye mögött valós, az ország tudományos teljesítményét pozitívan érintő okok húzódnak;
 • nyilvánvaló, hogy ha az MTA kutatóintézetei kikerülnek az Akadémia szervezeti keretei közül, akkor azokban a tudományos kutatás függetlensége nem biztosítható;
 • A kutatóhálózat leválasztásával az Akadémia magyar társadalomban betöltött szerepe és a magyar közéletre gyakorolt hatása is eljelentéktelenedik;
 • a kormány garanciaígéretei sajnos nem vehetők komolyan, az MTA a legerősebb jogi védelmet önálló országgyűlési költségvetési szervként élvezi,
 • Palkovics László miniszter nyilatkozatai semmilyen érdemi garanciát nem hordoznak sem a kutatóhálózat egyben maradása, sem a dolgozók egzisztenciális biztonsága szempontjából;
 • az ITM és minisztere a kutatóintézetek tervezett jövőbeni működését/működtetését semmilyen nyilvános szakmai anyagban nem mutatta be;
 • a kutatóintézeti hálózat jövőbeni irányítására létrehozni kívánt testület, annak döntéshozatali mechanizmusa és hatáskörének tartalmi elemei nem tisztázottak.

A fentiekben felsorolt problémák egyértelműen jelzik, hogy miért nem szabad és nem is érdemes a Közös szándéknyilatkozatban foglaltakat vállalható kompromisszumnak tekinteni.

Mi, az MTA dolgozói továbbra is az MTA kutatóhálózatában, az Akadémia szakmai irányítása alatt működő intézetekben szeretnénk dolgozni. Ezért egzisztenciális helyzetünket kockáztatva még a pályázati bojkottot is vállaltuk. Most arra kérjük az Elnökség tagjait, hogy döntésükkel ne egyezzenek bele a kutatóhálózat leválasztásába.

Bízunk abban, hogy él még az Akadémia ethosza, a mellette való kiállás üzenet az akadémiai dolgozóknak és az egész magyar társadalomnak.

A levél innen letölthető.

Köszönet a támogatásért és képes összefoglaló a tüntetésről

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma köszöni a támogatást
Sajtóközlemény
Megjelenés időpontja: 2019. 03. 22

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma köszöni a támogatást mindazoknak, akik az akadémiai szabadságért és a Magyar Tudományos Akadémia egységéért március 21-én megtartott demonstráción megjelentek, vagy a megjelenőket szolidaritásukról biztosították.

Üdvözöljük az MTA Elnökségének közleményét, amely szerint „[az] MTA – összhangban a legutóbbi, rendkívüli közgyűlés határozatával – továbbra is azt szorgalmazza, hogy a kutatóhálózatnak az MTA-nál kell maradnia.” Egyetértünk azzal a megállapítással is, amely szerint az „ITM máig adós annak megindokolásával, hogy miért van szükség az MTA kutatóhálózatának reformjára, különös tekintettel a kutatóhálózat és az MTA közötti kapcsolat lazítására.” Ezért elvárjuk, hogy a minisztérium bocsásson rendelkezésre bizonyító elemzést az általa kezdeményezett átalakítások szükségességéről és módjának indokoltságáról.

Erre kiváltképp azért lenne szükség, mert az egyetlen rendelkezésre álló minisztériumi anyag szerint “a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézeteinek teljesítménye kiugró: mind produktivitásban, azaz mennyiségben, mind idézettségben, azaz hatásban.” Ezzel szemben a minisztérium a demonstráció után is azt írta közleményében, hogy a mostani rendszer nem hatékony és azt sejteti, a hazai kutatásokra fordított milliárdok eredmény nélkül tűnnek el. Ez a megalapozatlan és hamis állítás Palkovics miniszter korábbi szakmai állásfoglalásával is szembe megy.

Bízunk abban, hogy a felállított tárgyalóbizottságok legjobb tudásuk szerint fogják képviselni az Akadémia dolgozói közösségének véleményét és érdekeit.

Továbbra is felháborítónak tartjuk, hogy az ITM – szembeszegülve a költségvetési törvénnyel – csupán 2019. május 31-ig vállal kötelezettséget a működési költségek fedezésére, fenntartva ezzel a bizonytalanságot és megnehezítve a kutatók nyugodt munkavégzését. Ez világosan jelzi, miért nem maradhat az kutatóhálózat pénze a jövőben a Minisztérium kezelésében.

Korrekt és nyitott tárgyalások nem folytathatók mindaddig, amíg az egyik tárgyaló fél létében fenyegetve érzi magát, ezért követeljük a 2019. évre járó teljes működési és bérköltségek rendelkezésre bocsátását.

Képek a Menet a tudományért rendezvényről