Nyilatkozatok kategória bejegyzései

Akadémiai Dolgozók Fórumának III. nyilatkozata, MTA TTK, 2019. április 29.

Az áprilisi MTA-ITM tárgyalások eredményeire és az MTA vezetősége által benyújtott közgyűlési javaslatokra reagálva az MTA TTK-n 2019. április 29-én megtartott ADF fórumon az akadémia dolgozók jelenlévő tagjai a következő nyilatkozatot fogadták el.

  1. Az MTA kutatóhálózata a 2019. január 1-i szerkezetében működjön tovább az MTA szervezeti keretein belül, finanszírozása pedig továbbra is az MTA költségvetési keretei között valósuljon meg.
  2. A magas színvonalú alapkutatás előfeltétele a nem pályázati alapú, reálértékét megtartó stabil alapellátás. A pályázati alapú állami támogatás csak többletforrás megszerzésére irányuló eszközként jelenhet meg a finanszírozási rendszerben.
  3. Az MTA a kormányzattal való tárgyalásai során kiemelten képviselje a kutatóhálózatban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának fennmaradását. Ennek megszűnését tartalmazó megoldások nem szolgálhatnak alapul semmiféle megegyezéshez.
  4. Amennyiben létrejön új irányító testület, a kutatóhálózat integritása és a tudományos kutatás autonóm működése érdekében a kutatóhálózat által ebbe delegáltak aránya egyezzen meg a kormány, illetve az MTA által jelölt tagok arányával. A kutatóhálózat közvetlenül maga válassza meg képviselőit az irányító testületbe, amelynek döntési jogosultságait sarkalatos kérdésekben legalább 2/3-os szavazati arányhoz kell kötni.
  5. Kérjük az MTA Közgyűlését, hogy hozzon határozatot arról, hogy az ITM képviselőivel a későbbiekben folytatott bármilyen szintű tárgyalásokon az MTA-delegáció tárgyalási kompetenciája az 1–4. pontokban rögzítettekig terjedjen. Amennyiben az MTA törekvései ellenére nem valósul meg a kutatóhálózatnak az Akadémia működési és költségvetési kereteiben tartása, akkor az Akadémia vagyoni és szellemi tulajdonát, dolgozóinak jogviszonyát és jogi helyzetét védő szándékainak megvalósításán kívül ne vegyen részt az új kutatóhálózati rendszer kialakításában.

A nyilatkozat letöltető itt: ADF III nyilatkozata

Az Akadémiai Dolgozók II. Fórumának nyilatkozata, 2019. február 7.

Az Akadémiai Dolgozók második – a Természettudományi Kutatóközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Rényi Matematikai Kutatóintézet Közalkalmazotti Tanácsai által összehívott –, 2019. február 7-i Fóruma egyetért a két héttel korábban az MTA Humán Tudományok Kutatóházában tartott első Fórumán elfogadott nyilatkozattal. Támogatjuk a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 2018. december 6-i határozatait. Jelen nyilatkozat célja, hogy kifejezzük az akadémiai dolgozók egységét és egymás iránti szolidaritását, valamint a tudomány függetlensége melletti kiállását.

  1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által meghirdetett „Tématerületi Kiválósági Program” a tudományos kutatások és az alapellátás finanszírozására alkalmatlan, méltatlan, és ezért abban nem kívánunk részt venni.
  2. Az akadémiai kutatóhelyek költségvetésének alapellátáson felüli részét eddig kiválósági alapon elosztott hazai és nemzetközi pályázati források tették ki. Ezeket a forrásokat csak egy megfelelő alapellátásban részesülő kutatóhálózat képes megpályázni. A korábban jól működő hazai alapkutatási pályázati rendszer (OTKA) az ITM irányítása alatt nem működik kielégítően.
  3. Az Alaptörvénnyel és az Akadémiai törvénnyel összhangban követeljük az alapellátás feltétel nélküli biztosítását, az Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását és az ITM által meghirdetett „Tématerületi Kiválósági Program” visszavonását.

Akadémiai dolgozók nyilatkozata, 2019. január 24.

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak – BTK, KRTK és TK szakszervezeti alapszervezetei által összehívott – 2019. január 24-ei fóruma súlyos aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeteinek szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. A jelen helyzet, amely az MTA intézeteiben dolgozó mintegy ötezer – kutató és nem kutató státuszú – munkavállalót egzisztenciális és szakmai bizonytalanságban tart, az egész magyar tudományos közösség jövőjét veszélyezteti.

1) Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét, az MTA mint köztestület továbbra is maga dönthessen szervezetéről és költségvetésének felosztási módjáról!

2) Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás! A kutatóhálózat működtetése nem lehetséges pályázati jellegű konstrukciókon keresztül, ezért minden ilyen tervezetet elutasítunk. A pályázati úton elnyert támogatások a normatív állami támogatást nem helyettesíthetik, csak kiegészíthetik.

3) Az érintettek bevonásával készüljön átfogó tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia, ami a közpénzből finanszírozott kutatóhelyek szerepét, feladatait, teljesítménymérési és finanszírozási módját is meghatározza. Amíg nem lehet ezt a stratégiát megvalósítani, az MTA intézetei a 2018-as szervezeti keretek között működjenek, és kapják meg a teljes költségvetési támogatást!

4) Tartsák egyben a kutatóintézeti hálózatot! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.

5) A kutatóhálózat feletti szakmai felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának csak a kutatóközpontok és intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!

6) A foglalkoztatás maradjon a kutatóközpontoknál, illetve kutatóintézeteknél! Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munkaszerződésének fenntartását!

7) A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!

8) Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el.

A fenti követeléseinkre a Kormányzattól, elsősorban az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól február 7-ig választ és garanciákat kérünk. Amennyiben követeléseinket nem veszik figyelembe, további lépéseket teszünk hazai és nemzetközi fórumokon.