Célok

Úgy látjuk, hogy a 2019. január 31-én a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján nyilvánosságra került Tématerületi Kiválósági Program keretében megvalósuló szakmai programok támogatási igényéről szóló kiírás az Akadémia és az ITM kommunikációjában új helyzetet teremtett. Nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázat nemcsak nem szolgálja az Akadémia érdekeit, de egyenesen hátrányos rá nézve. Az elmúlt több mint fél évben az ITM felől érkező javaslatok, levelek, tervezetek az Akadémia számára egyre szűkülő mozgásteret teremtettek (ld. Az MTA helyzete). A jelenlegi pályázati kiírás ezen az úton halad tovább. Egyértelmű, hogy a feltételek elfogadása tovább gyengítené az Akadémia tárgyalási esélyeit.

Ebben a helyzetben fontosnak tartjuk rögzíteni azokat a kiindulási pontokat, amelyek biztosíthatják az Akadémia stabil tárgyalási pozícióit.

(1) Az Akadémia szakmai függetlensége (ld. Akadémiai Törvény) és a kutatóhelyek folyamatos alapellátása (ld. 2018. december 6-i Rendkívüli Közgyűlés határozata) továbbra is biztosított legyen. A pályáztatással nem lesz az.

(2) Ezt a függetlenséget a pénzügyi függetlenség teremtheti meg, vagyis az ITM ne kösse semmilyen pályázaton való megfeleléshez az alapellátás, alapműködés költségeinek folyósítását. Már a kutatási pénzek odaítélésének minisztériumi kézben tartása is kérdéseket vet fel, de itt többről van szó, működést érintő pénzekről is.

(3) Az ITM által visszatartott összegnek más állami intézmények felé való megnyitása egyenlőtlen versenyhelyzetet eredményez. A nem akadémiai szereplők kizárólag kutatásaik támogatására pályáznak, működési költségeiket, bérüket, dologi kiadásaikat ez a pályázat nem érintené.

(4) Ehhez kapcsolódik, hogy olyan pályázatról van szó, amelynek az értékelési szempontjait nem ismerjük.

(5) A pályázati rendszer elfogadása és a benne való részvétel precedenst teremtene arra, hogy az Akadémia vezetése és egyes MTA-kutatóintézetek vezetői nem tartják magukat a Közgyűlés határozataihoz.


A pályázati rendszer bevezetése helyett az MTA kutatóintézet-hálózatának bármilyen reformja előtt az Akadémia és az ITM vizsgálja meg a 2012-es reform hatását és eredményességét, valamint a kutatóhálózat működésének és tevékenységének szerepét a magyar innováció és versenyképesség problémáival összefüggésben.

Ha a vizsgálat alapján az MTA-nak szüksége van reformokra, akkor azok kellő előkészítés után, az MTA osztályaival és intézeteivel közösen kidolgozott előzetes és konszenzusos tervek szerint valósuljanak meg.

Az új rendszerrel kapcsolatos érdemi tárgyalások lezártáig és a változások bevezetéséig maradjon fenn, illetve álljon vissza az eddigi finanszírozási rendszer.

Az akadémiai dolgozók jelenlegi helyezettel kapcsolatos konkrét javaslatait tartalmazó 2019. január 24-i nyilatkozat a Nyilatkozatok menüpontban érhető el.