ADF Egyesület

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma mozgalom állandóságot jelentő, transzparens struktúrában, egyesületként folytatja tevékenységét. A tudomány szabadsága nem csak a volt akadémiai dolgozók szívügye. Ezért arra hívjuk mindazokat, akik a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kívánnak, hogy csatlakozzanak szervezetünkhöz. Az ADF Egyesület Alapszabálya innen letölthető.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) 2018 ősze óta a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatában dolgozók alulról szerveződő mozgalmaként küzdött a tudomány szabadságáért és függetlenségéért.

A kutatóhálózatnak az MTA-tól 2020-ban bekövetkezett elszakítására tekintettel úgy döntöttünk, hogy állandóságot jelentő, transzparens struktúrában, egyesületként folytatjuk tevékenységünket.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma tevékenységének fő célja, hogy előmozdítsa a tudomány és oktatás szabadságának tiszteletben tartását, alkalmazását és elismerését, őrködjön a tudományos közélet tisztasága, a tudományos kutatás, valamint a tudományos véleménynyilvánítás szabadsága fölött.

Azért is dolgoznunk, hogy megőrizzük a Magyar Tudományos Akadémia korábbi intézethálózatának eszmei integritását.

Fellépünk annak érdekében, hogy Magyarországon a tudomány és oktatás szabadságát biztosító jogszabályok szülessenek, valamint azok betartását az állam biztosítsa.

Támogatjuk a tudományok művelését, és elutasítjuk az áltudományokat, valamint a tudományosság látszatát keltő féligazságokat. Felszólalunk minden olyan esetben, amikor a tudomány, az oktatás és a kultúra ügyének érdekében tevékenykedőket sérelem vagy hátrány éri.

Egyesületünk céljainak elérése érdekében szoros kapcsolatokat ápolunk és építünk a magyar kultúra és tudomány szereplőivel.

A tudomány szabadsága azonban nem csak a volt akadémiai dolgozók szívügye. Ezért arra buzdítunk és hívunk mindenkit, aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, hogy csatlakozzon az Akadémiai Dolgozók Fórumának tevékenységéhez.

Belépni szándékozók számára:
A belépés feltételeiről az Alapszabály tartalmaz részleteket.

A belépési nyilatkozat elérhető itt.

Az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnöksége

Péter László elnök
Lőrincz Viktor Olivér alelnök
Havas Attila elnökségi tag
Orosz Ferenc elnökségi tag
Völgyesi Orsolya elnökségi tag
Zászkaliczky Márton elnökségi tag

A jelenlegi elnökséget az egyesület 2022. szeptember 26-i közgyűlése választotta meg. Az elnökség megbízatásának időtartama 2 év.