A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról

Az elmúlt hónapokban megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának kormányzati átalakítása. A folyamat nagy vitákat váltott ki, oka és célrendszere részben ismeretlen – az intézetek, különösen az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos teljesítménye ugyanis nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. A nemzetközi publikációk száma növekszik, az elnyert nemzetközi kutatási pályázatok száma soha nem volt még ilyen magas – mindezt egy 2016-ban lefolytatott igen részletes átvilágítás visszaigazolta. Mindezért az MTA kutatóközpontjai, ezen belül is az MTA TK intézetei egzisztenciális ellehetetlenítésének veszélyét okozó felelőtlen kormányzati magatartás számunkra elfogadhatatlan. A tudomány autonómiájának sérelmét jelentő beavatkozás megengedhetetlen és egyben Alaptörvény-ellenes is, mert tudományos kérdésekben a politika nem lehet kompetens. Az Alaptörvény szerint ugyanis “Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. (X. cikk 2. és 3. bek.)”

A Magyar Politikatudományi Társaság álláspontja szerint minden nemzeti kutatási keretprogramnak a politikatudomány területén tartalmaznia kell a nemzeti politikai rendszerek elemzését, azok történetének megismerését, más rendszerekkel való összehasonlítását, a kellően sokszínű és elmélyült módszertani és elméleti, elmélettörténeti megalapozást, nyitottan a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaság, a jog, a szociológia és más humán és társadalomtudományi diszciplínák irányába. Ez áll összhangban a nemzetközi konszenzussal és a világ vezető egyetemeinek, kutatási központjainak kutatási és oktatási programjával. Ennek a programnak a stabil finanszírozása nemzeti érdek.

Mindezek alapján követeljük a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatát érintő átalakítás azonnali leállítását, az érintett szereplőkkel történő érdemi tárgyalások haladéktalan megkezdését.

Budapest, 2019. február 5.

Az MPTT Elnöksége nevében: Dr. Arató Krisztina, elnök

One thought on “A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.