Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek működését és költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják. A most tervbe vett átalakítások kockáztatják a hazai alaptudományos kutatások jövőjét.

Mi, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás, nemcsak az érintettek érveit és érdekeit, illetve a működő külföldi példákat, hanem a magyar társadalom hosszú távú érdekeit is figyelmen kívül hagyó tudományirányítási kísérlet zajlik, amely a magyar tudomány szétverésével fenyeget. Több ezer kutatóintézeti dolgozó munkája és megélhetése sodródott máris veszélybe. Kutatások lehetetlenülnek el, kutatók és másutt szívesen látott kutatási projektek menekülnek el az országból, gyakran (európai uniós vagy magánalapítványi) forrásaikkal együtt.

Ugyancsak károsnak találjuk, hogy az MTA kutatóintézeti hálózatának működtetésére, az Alaptörvényben meghatározott feladatainak ellátására egy olyan pályázati alapot kívánnak létrehozni, amelyre pályázhatnak más erősen forráshiányos intézmények is, például egyetemek, amelyek évek óta szintén megszorítások és a minőségi munkának ellentmondó feltételek mellett kénytelenek dolgozni.

Kiállunk akadémiai kollégáink mellett, szolidaritást vállalunk velük, és felszólítjuk az egyetemi vezetést, hogy szintén nyilvánítsa ki szolidaritását az ITM által meghirdetett pályázat bojkottjának formájában, valamint követeljen nagyobb GDP-arányú, de nem az akadémiai kutatóintézeti hálózat kárára létrejövő egyetemi finanszírozást!