A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben folyó munka eredményei jól ismertek mind a belföldi, mind a külföldi szakemberek előtt. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete is kiváló kapcsolatokat ápol az MTA BTK Történettudományi Intézetével, amely az elmúlt fél évszázadban központi helyet töltött be a magyar történelem kutatásának terén. A két intézet együttműködési szerződést is kötött, amelynek keretében mindig számíthattunk a kiválóan felkészült kollégák segítségére. Több sikeres közös rendezvényünk is volt az elmúlt évek folyamán. Ugyancsak mindig számíthattunk a BTK Régészeti és Művészettörténeti Intézetének, illetve a TK Kisebbségtörténeti Intézetének munkatársaira is. E gyümölcsöző együttműködés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy intézetünk – a kisebbségi létkörülmények ellenére is – megfelelően tudta és tudja ellátni feladatát a jövendő kutatók és tanárok képzésében. 

Intézetünk oktatói ezért is figyelik aggodalommal a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának átalakításáról érkező híreket. A tervezett átszervezés ugyanis – többek között – nem veszi figyelembe az általunk jobban ismert humán- és társadalomtudományok sajátosságait és szerepét. Attól tartunk, hogy a kellően át nem gondolt átalakítás visszafordíthatatlan károkat okoz, és visszaveti a magyar tudományos élet fejlődését, közelebbről a történetkutatás jól átgondolt, közösen megvalósítandó távlati terveinek sikerét kockáztatja. Sok olyan fontos téma kutatása ellehetetlenül, amelyek rövid távú projektek keretében nem megvalósíthatók. 
Ezúttal szeretnénk támogatásunkat és szolidaritásunkat kifejezni az MTA kutatóhálózatában dolgozó kollégákkal. Egyúttal reményünket fejezzük ki, hogy az akadémiai kutatóhálózat esetleges reformjára egy – az érintettekkel konzultálva kidolgozott és jól átgondolt – terv szerint kerül sor.

Kolozsvár, 2019. február 8.