Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele

A Lendület-csoportok vezetőiként arra kérik a miniszterelnököt, hogy szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül.

Véleményük szerint az innovációs potenciál fejlesztésének kulcsa az alapkutatási támogatások szélesítésében és kiszámíthatóságában, valamint a magyar tudományosság itthontartó erejének növelésében rejlik.

A leghatározottabb kérésük, hogy függesszék fel a kutatás és innováció finanszírozásának rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt átalakítási folyamatát.

Budapest, 2019. február 7.

A teljes levél és az aláírók névsora mellékletben olvasható.