A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete aggodalommal szemléli a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei szervezeti struktúrájának, illetve finanszírozásának átalakítására irányuló terveket. Az akadémiai kutatás kormányfelügyelet alá helyezése, finanszírozásának drasztikus csökkentése és a kutatóintézetek szétdarabolása a kutatóhálózatok munkájának ellehetetlenítését, tudományos kutatók tömeges elbocsájtását és kivándorlását, illetve a humán- és társadalomtudományok társadalmi megbecsültségének az aláásását eredményezhetik. A tervezett intézkedések negatívan befolyásolják nemcsak a magyarországi közszellemet és a nemzeti műveltséget, hanem az összmagyar tudományosságot és Magyarország nemzetközi tudományos elismertségét is.

A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének munkaközössége együttérez az MTA átszervezés előtt álló kutatóintézeteinek munkatársaival, támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumát az MTA autonómiáját és az alapellátás feltétel nélküli biztosítását követelő tiltakozásukban, és román, illetve külföldi szakmai partnereivel együtt figyelemmel kíséri a magyarországi tudományosság sorsának alakulását.

Kolozsvár, 2019. február 9.

A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének oktatói

A teljes nyilatkozat és az aláírók a mellékletben olvasható: