A Történelemtanárok Egylete kiáll az MTA autonómiája mellett

A Történelemtanárok Egylete meggyőződése, hogy a korszerű és magas színvonalú történettudományi kutatások elengedhetetlenül fontosak a közoktatási intézményekben megvalósuló történelemoktatás számára is. Diákjainknak csak akkor és úgy adhatjuk át a nemzeti és egyetemes történelem elsajátításához szükséges események, folyamatok és összefüggések ismeretét, fejleszthetjük az értelmezésükhöz nélkülözhetetlen képességeket, ha azokban folyamatosan tükröződnek a történettudomány új kutatási eredményei. Ezért aggodalommal figyeljük és elítéljük a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek ellehetetlenítésére irányuló kormányzati törekvéseket. Szolidaritásunkat fejezzük ki a fenyegetett intézményekkel és munkatársaikkal, különösen a Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, s azon belül is elsősorban a Történettudományi Intézettel. Az MTA keretei között megvalósuló történeti kutatások évtizedek óta szem előtt tartották a „sine ira et studio” követelményét, számos konferencia, publikáció bizonyítja, hogy az ott dolgozó kutatók szakmájuk legkiválóbbjai közé tartoznak. Munkájuknak a közoktatásban dolgozó valamennyi történelemtanár haszonélvezője. A MTA autonómiájának biztosítása, a tudományos kutatások politikai elvárásoktól való függetlensége biztosíthatja a jövő történetírásának és történelemtanításának hitelességét.

Budapest, 2019. február 10.

A Történelemtanárok Egylete Bizottmánya