Kolozsvári Magyar Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága szolidaritási állásfoglalása

Az elmúlt évtizedekben az MTA BTK TTI a magyar tudományos élet egy olyan jelentős, megkerülhetetlen központjává vált, ahol számos kiváló szakember kutat, dolgozik, és nem mellesleg, oktat, mivel többen is, a tudomány magasszintű művelése mellett, megszerzett tudásukat más módon is a köz javára fordítják, és segítik a fiatalabb generációkat a történész mesterség fortélyainak elsajátításában. Emellett – örvendetes módon – rendezvényeik, kiadványaik által az utóbbi évtizedekben a szélesebb művelt olvasóközönség felé is nyitottak. A magyar történettudomány eme nagy múltú fellegvárában az erdélyi (és nemcsak) magyar történészek olyan szakemberekre, kollégákra akadtak, akik mindig segítőkész nyitottsággal fordultak a határon túli, magyar történelmet oktató és kutató intézmények munkatársai felé, helyesen érzékelve a történettudomány egységét, még ha a határok el is választanak. Erdély-szerte előadásaikkal, közös kutatásokkal, kiállításokkal, konferenciákkal teremtették meg az oly szükséges hidat a magyar történettudomány politikai kényszerűségből szétszakadt részei között. Ezért aggodalommal figyeljük az akadémiai intézethálózat tervezett átalakításáról szóló híreket. Az MTA BTK működésének megnehezítését vagy ellehetetlenítését páratlanul súlyos támadásnak véljük a magyar tudományos élet egésze ellen, amelyet egyetlen felelős gondolkodású politikusnak sem kellene támogatnia. Nagyon fontos lenne tudatosítani mindnyájunkban, hogy szakmai és nemzeti értékek mehetnek végérvényesen veszendőbe, a minőségi kutatás és képzés mellett. Az MTA BTK TTI – de érvényes ez a Régészeti és a Művészettörténeti Intézetre, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetére és az akadémiai kutatóhálózat többi intézményére is – működésének ellehetetlenítésével pótolhatatlan veszteség érné az összes magyarországi, de a határon túli humán- és társadalomtudományok művelőit. A kutatási szabadságot, a hatalmi-politikai érdekek fölött álló pártatlan tudományosság egyetemes értékeit szem előtt tartva azonban bízunk abban, hogy a magyarországi, de közvetve a nemzetközi tudományosságot is érintő megszorító rendelkezéseket újragondolják a tudománypolitika irányítói.

Kolozsvár, 2019. február 7.