A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság közös nyilatkozata

A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság közös nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének jövőjével kapcsolatban

A Magyar Filozófiai Társaság (MFT) a magyar nyelvű filozófiai kultúra ápolását szolgáló, 1901-ben alapított szakmai szervezet, amely – mások mellett – olyan gondolkodók vezetésével, mint Böhm Károly, Alexander Bernát, illetve Pauler Ákos virágzó filozófiai életnek volt elismert kerete. A pártállami időszakban nem működhetett, a rendszerváltás táján, 1987-ben szerveződhetett újjá. Minden korszakában az európai hagyományok szellemében ideológiamentesen működő szakmai szervezet volt. Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT) megalakulásától fogva szorosan együttműködik az MFT-vel a Kárpát-medence magyar filozófiai kultúrájának feltárása, életben tartása és korszerű művelése érdekében.

A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság elnöksége fokozódó aggodalmát fejezi ki a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei szervezeti és finanszírozási struktúrájának átalakításával kapcsolatban, különösen, ami a MTA BTK Filozófiai Intézetének jövőjét illeti. Ebben az intézetben a magyar filozófiai élet aktív résztvevőinek jelentős része dolgozik, az elmélyült kutatás mellett a legkülönbözőbb módokon bekapcsolódva az egyetemeken zajló oktatási folyamatokba is. Tapasztalataink szerint az Intézethez tartozó kutatók az általánosan és joggal elvárt magas szintű nemzetközi együttműködés mellett, igen nagy szerepet játszanak a Kárpát-medence magyar nyelvű filozófiai kultúrájának fenntartásában és továbbfejlesztésében.

A MTA BTK Filozófiai Intézetének megszüntetése vagy megszüntetéssel felérő átalakítása a finanszírozás drasztikus csökkentése és ezzel munkájának ellehetetlenítése révén, a kutatók elbocsájtásával, a magyar nyelvű filozófiai közösségből való kiválásával járna, és további lépést jelentene a filozófia, valamint a humán és társadalomtudományok társadalmi megbecsültségének csökkenésében. Ezek a fejlemények ártanának a magyarországi közgondolkodás és a nemzeti műveltség színvonalának, és hátrányos helyzetbe hoznák az összmagyar tudományosságot is. A MFT és az EMFT által képviselt magyar filozófusok, kutatók és tanárok évek óta rendszeresen együttműködnek az MTA Filozófiai Intézetének munkatársaival, mind nemzeti, mind pedig nemzetközi tudományos fórumokon. Munkájuk eredményessége meghatározó jelentőségű az egész Kárpát-medencei magyarság filozófiai hagyományainak a feltárása, és a magyar nyelvű műveltség és oktatás színvonala, valamint a határon túli tudományos intézmények eredményeinek a magyar és a nemzetközi tudományosságban való megjelenése szempontjából.

Tisztelettel kérjük az MTA és az ITM felelős döntéshozóit, hogy tegyék lehetővé az MTA BTK Filozófiai Intézet említett kutatótevékenységének és nemzetközi együttműködési projektjeinek folytatását az eddigi szinten az alapellátás biztosításával és a kutatási projektek finanszírozásával.

Budapest – Kolozsvár, 2019. február 10.

A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság nevében

Boros Gábor, az MFT elnöke és Ungvári Zrínyi Imre az EMFT elnöke