A Közép-Európai Egyetem tudományos közösségének szolidaritási levele a Magyar Tudományos Akadémiával

Alulírottak, a Közép-Európai Egyetem dolgozói, diákjai és öregdiákjai szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Tudományos Akadémiával és az akadémiai kutató intézetek dolgozóival, akiknek munkáját és megélhetését fenyegeti az intézetek finanszírozásának átszervezése.

We, the undersigned, employees, students, and alumni of Közép-Európai Egyetem (CEU), express our solidarity with the Hungarian Academy of Sciences and the employees of its research institutes, whose work and subsistence are threatened by the restructuring of the finances of these institutes.

A teljes nyilatkozat elérhető az alábbi oldalon: