A Magyar Faluszövetség állásfoglalása

A Magyar Faluszövetség elnökeként fontosnak ítélem meg azt a tudományos tevékenységet, és tudásátadást, amellyel az MTA kutatóintézetei hozzájárultak a falvaink, városaink, sőt az önkormányzati rendszer egészének modernizálásához, a helyi önkormányzatok sokrétű problémáinak feltárásához és innovatív megoldási javaslatok kialakításához. Az önkormányzatoknak érdeke, hogy megmaradjon és hasznosuljon az a tudásbázis, amely mindez ideig biztosította a tudomány és a közigazgatás gyümölcsöző együttműködését.

Meggyőződésem, hogy minden olyan átalakítási kísérlet, amely az önkormányzato számára is hasznosítható kutatások és az azokat koordináló kutatóintézetek megszűnésével jár, hátrányosan érinti a helyi önkormányzatok versenyképességét, és szakmai alapokon nyugvó modernizációs lehetőségek kialakításának lehetőségeit.

Szentkirály, 2019. február 12.

Szabó Gellért