Debreceni történészek szolidaritási nyilatkozata

Alulírott debreceni történészek egyet értve több más külföldi és hazai tudományos intézménnyel szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben dolgozó kollégáinkkal. Egyetemi oktatóként a tudományos munka elengedhetetlen feltételének tartjuk a kutatás szabadságát és intézményi autonómiáját. Az MTA kutatóintézeteit érintő átalakítás érdemi egyeztetés nélkül indult meg, s jelenlegi formájában kizárja a hatékony együttműködés lehetőségét, s egyik napról a másikra sodorja egzisztenciális bizonytalanságba kutatótársainkat, tesz tönkre hatékonyan működő tudományos műhelyeket. Ezáltal hosszabb távon felmérhetetlen károkat okoz az egész hazai tudományos életnek, s azzal együtt az ország versenyképességét veszélyezteti. A tudományos kutatások szervezeti reformja, beleértve nemcsak az akadémiai, hanem az egyetemi szférát is, csak az érintettekkel folytatott érdemi tárgyalások útján, szakszerűségi szempontok szerint, politika- és ideológiamentesen oldható meg eredményesen.

Debrecen, 2019. február 13.