Horvát Nemzeti Történettudományi Bizottság támogató levele

Tisztelt Lovász Professzor Úr!

A Horvát Nemzeti Történettudományi Bizottság, a horvát történészek ernyőszervezete nevében szeretnénk kifejezni Önnek és munkatársainak támogatásunkat törekvéseikben, hogy tudományos intézeteik és kutatóik számára megőrizzék az alapkutatások eddigiekben érvényes feltételeit.
Úgy véljük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tudományos intézetei támogatásának teljes átszervezését semmiképpen sem lenne szabad elhamarkodottan, a szakmával folytatott konzultáció nélkül véghezvinni. A tudományos kutatás mentes kell, hogy legyen bármiféle politikai nyomásgyakorlástól, különösen az alaptevékenységek és a kutatók béréhez szükséges elégséges eszközök biztosítása esetében. Ha bármilyen lényegi változtatásra kerül sor a finanszírozás módjában, arról először az akadémiai közösségen belül kell a vitát lefolytatni és csak a kutatókkal és az érdekelt szélesebb nyilvánossággal együttműködve, demokratikus folyamat keretében kell a kulcsfontosságú dokumentumokat elfogadni, amelyek esetleg megváltoztatnák a működés rendszerét.
Hisszük, hogy az illetékes minisztérium megváltoztatja az olyan előírásokat, amelyek a magyar tudomány, különösen a humán tudományok, történettudomány és más hasonló a nemzeti identitás építése és megőrzése szempontjából kulcsfontosságú tudományágak területén jelentős intézményeinek fennmaradását és működését veszélyeztethetnék. A horvát történészek és az MTA BTK Történettudományi Intézetében dolgozó magyar történészek együttműködése mindeddig nagyon jelentősen hozzájárult (sokáig közös) múltunk megismeréséhez és egymás kölcsönös jobb megértéséhez.
Reméljük, ez így marad a jövőben is és a Magyar Tudományos Akadémia intézményei további működéséhez biztosítva lesznek a szükséges és elégséges források és hogy a projekteken keresztül kizárólag speciális tudományos tevékenységeik – egyedi kutatások, utazás konferenciákra, publikációk előkészítése megjelenéshez stb. költségeit fogják fedezni. A kutatók bérének elvonása és MTA intézeteiben meglévő állásukból történő esetleges elbocsátása súlyos kárt okozna a magyar tudománynak, de a nemzetközi együttműködésnek is, különös tekintettel a szomszédos országokra, így Horvátországra is.

Tisztelettel:

prof. dr. sc. Damir Agičić
a Horvát Nemzeti Történettudományi Bizottság (HNOPZ)
elnöke

Zágráb,2019. február 13.