Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Petíció az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak

Tisztelt Miniszter Úr!

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak fóruma már több alkalommal súlyos aggodalmát fejezte ki a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. Miközben a minisztériumi háttéranyag szerint is kimagasló az MTA teljesítménye, Palkovics László miniszter arról beszél, hogy az MTA nem jól teljesít. A változatos átalakítási tervek mögé a Minisztérium nem tud sem szakmai, sem hasznossági alapú érveket felsorakoztatni. A hazai innováció javításával egyetértünk, de elutasítjuk az átgondolatlan, szakmaiatlan és súlyos károkat okozó reform-diktátumokat, valamint a pénzügyi eszközökkel és az intézethálózat szétdarabolásával fenyegető zsarolási módszereket.

Korábbi nyilatkozatainkban követeléseket fogalmaztunk meg, amelyekre mind a mai napig nem kaptunk kielégítő választ. Ezért úgy látjuk jónak, hogy személyesen is átadjuk ezeket a követeléseket.

  1. Az Alaptörvénnyel és az Akadémiai törvénnyel összhangban követeljük az Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását!
  2. Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét!
  3. Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás!
  4. A kutatóhálózat feletti felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának kizárólag a kutatóközpontok és -intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!
  5. Garantálják a kutatóintézeti hálózat hosszú távú egyben maradását! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.
  6. Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munka-szerződésének fenntartását!
  7. A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!
  8. Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el!
  9. Mindennemű tárgyalás az MTA és az ITM között legyen nyilvános, transzparens és a kutatói közösség képviselői is vehessenek részt benne!
  10. Követeljük, hogy Palkovics László miniszter és akadémikus jelenjen meg a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlése előtt, és nyilvánosan számoljon el azzal a romboló „tevékenységgel”, amelyet az eltelt egy esztendőben az MTA ellen kifejtett!

Budapest, 2019. Március 21.

az Akadémiai Dolgozók Fóruma

A petíció szövege innen letölthető.