Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugrisztikai Tanszékének szolidaritási nyilatkozata

Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugrisztikai Tanszéke egyre növekvő aggodalommal szemléli a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszerével kapcsolatos döntéseit, az alapkutatások fontosságának és értékének megkérdőjelezését, az alapfinanszírozás megvonását, az érdemi munka tulajdonképpeni ellehetelenítését.

A teljes nyilatkozat alább érhető el.