SZTE Történeti Intézet munkatársainak szolidaritási nyilatkozata

Az SZTE Történeti Intézetének munkatársai növekvő nyugtalansággal követik az MTA Kutatóhálózatának radikális és az érvényben lévő jogszabályokkal ellentétes átalakítására vonatkozó terveket, melyek súlyosan fenyegetik a tudományos kutatások autonómiáját és az eddig  elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeit. Mi, kutatók és oktatók a kutatás és az oktatás szabadságát  nemzeti és egyetemes értéknek, a színvonal megőrzése alapfeltételének tekintjük, és  
szolidaritásunkat fejezzük ki a Történettudományi Intézetben és az  akadémiai kutatóhálózat más intézményeiben magas szakmai színvonalon teljesítő − egzisztenciájukban is fenyegetett − kollégáinkkal és  kezdeményezésükkel, és – az Akadémia vezetésének törekvéseivel összhangban – sürgetjük a felelősségteljes, érdemi szakmai és tudománypolitikai egyeztetések megkezdését. Elvárjuk, hogy a Kormány tartsa tiszteletben a MTA törvények által biztosított autonómiáját.

A teljes nyilatkozat és az aláírók névsora az alábbi dokumentumban olvasható: