A Magyar Történelmi Társulat nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának átszervezéséről

A Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmánya őszinte aggodalommal értesült azokról a tervekről, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának az Akadémiáról történő leválasztását, átszervezését, s egy részük elsorvasztását célozzák. Nem vonjuk kétségbe a kormány azon jogát, hogy az intézményhálózat nagyobb hatékonysága érdekében annak átszervezését vagy átalakítását kezdeményezze, s nem vonjuk kétségbe azt sem, hogy ilyen átalakításra bizonyos területeken szükség lehet. Ugyanakkor úgy véljük, egy ilyen nagyságrendű átalakítás nem történhet diktátumjelleggel, rögtönözve, az érintett féllel történő érdemi egyeztetés nélkül.

Aggodalommal tölt el bennünket, hogy számos más intézet mellett szűkebb szakterületünk, a magyar történettudomány egyik legfontosabb műhelyét fenyegeti az anyagi ellehetetlenülés és a megszűnés veszélye. Mindez együtt jár folyamatban lévő, már eddig is jelentős eredményeket produkáló kutatások megszakadásával és befejezetlenül maradásával. Úgy véljük, a történettudomány a nemzeti identitás megőrzésének és egészséges irányba történő fejlesztésének egyik legfőbb eszköze, s az egymással versengő, szakmailag megalapozott megközelítések nélkül nem lehetséges egészséges múlt- és jövőkép kialakítása.

Mindezek miatt szolidaritásunkat fejezzük ki az akadémiai intézményhálózat kutatóival, s abban reménykedünk, hogy a bölcsészet- és társadalomtudományok, s azon belül a történettudomány létjogosultságát megkérdőjelező megközelítés helyett az alapkutatások és az innováció harmonikus egymás mellett élését lehetővé tevő, kompromisszumra kész szemlélet fog győzedelmeskedni.

Budapest, 2018. február 12.

A Magyar Történelmi Társulat

Forrás