ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék szolidaritási levele

“Mindannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány szabadságát, politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom fejlődésének béklyójává vált. Történelmi tapasztalaton nyugvó igazság, hogy a tudomány szabadsága a haladás alapvető biztosítéka és az az egyéni autonómiával is szorosan összefügg. A tudományos tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá a tudományos eszmék és nézetek szabad áramlása így az egész társadalom, az emberiség fejlődésének alapfeltétetele és az individuum szabad kibontakozásának is egyik biztosítéka.” /34/1994. (VI. 24.) AB határozat/

Szilárd szakmai meggyőződésünk szerint az MTA kutatóintézeteiben, saját szakterületünkön a Jogtudományi Intézetben értékes, a magyar tudományos élet és a magyar társadalom javát szolgáló munka folyik. E munka feltételeit a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek az autonómiáját az Alaptörvény védi (X. cikk), a tudomány szabadsága, mint alapjog keretében biztosítja. E feltételek egyoldalú megváltoztatása visszafordíthatatlan, társadalmi szinten érzékelhető károkat okoz a magyar tudományos életben.

Szolidaritásunkat fejezzük ki kollégáinkkal, a kutatóintézeti, akadémiai dolgozókkal és az MTA-val.

Bodnár Eszter
Dezső Márta
Kollarics Flóra
Kukorelli István
Lápossy Attila
Milánkovich András
Pásztor Emese
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Somody Bernadette
Szentgáli-Tóth Boldizsár
Vissy Beatrix

Forrás: Facebook