Nyílt levél a szlovákiai magyar értelmiségtől, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselőitől

“Mi, a szlovákiai magyar értelmiség, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselői, nyugtalansággal figyeljük a Magyar Tudományos Akadémia körüli eseménysorozatot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium átszervezési tervét és finanszírozási javaslatát – sok magyarországi, szlovákiai és külföldi intézménnyel, csoporttal és egyénnel egyetértésben – alkalmatlannak, politikailag motiváltnak, s mint ilyet, veszélyesnek tartjuk az MTA és a magyar tudományosság jövőjére nézve.”

Kezdeményezők: Vataščin Péter (etnológus, Komárom/Ebed) és Beke Zsolt (irodalomtörténész, Dunaszerdahely)

A teljes nyílt levél az alábbi linken érhető el és írható alá:

https://www.peticiok.com/nyilt_level_a_szlovakiai_magyar_tudomanyos_mveszeti_es_oktatasi_elet_kepviselitl