Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társaságának levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz

February 8, 2019

Orbán Viktor, Miniszterelnök
Budapest, Magyarország

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kedves Viktor!

A közvetlenebb megszólítás onnan ered, hogy közülünk néhányan az 1990-es évek eleje óta személyesen is ismerünk.  Elnézést, hogy más fontos teendőid esetleges megcsorbítását kockáztatva, most egy számunkra életbevágóan fontos, a Magyar Tudomány jövőjét és lételemét közvetlenül befolyásoló üggyel kapcsolatosan írunk. Mi, az Egyesült Államokban élő kutató és innováló MTA külső tagjai szervezetének vezetősége, úgy érezzük, hogy az alábbi javaslataink azonnali figyelmet és közbelépést érdemelnek.  Kérésünkre az okot az ITM és az MTA viszonyának rohamos megromlása, az ITM nemzetközi tudományos és innovációs körökben példátlanul konok hozzáállása és Palkovics László miniszter úr kijelentései szolgáltatják.  Az ITM kezdeményezése az innováció fellendítésére bármennyire nemes és szükséges is, az intézmény elhamarkodott, majdnem reflexszerű, beavatkozásai méltatlanok a gróf Széchenyi István által bölcsen megalapozott MTA átszervezéséhez.  Méltatlanok azért, mert ép ésszel nem lehet 54 percet adni az MTA vezetőségnek egy radikális pénzügyi átszervezés véleményezésére.  Méltatlanok azért is, mert 28 nap nem elegendő egy olyan, betű és szóköz számaiban is előírásokhoz kötött, pályázat benyújtására, amely egy intézet vagy kutatócsoport egész tudományos jövőjét hivatott eldönteni. Mi, az MTA Amerikában élő közel 100 külső tagjával együtt, több évtizedes tapasztalatainkból tudjuk, hogy ilyen mélyreható átalakítás legalább 1-2 évet igényel. Ezért minden eddigi tudományos és innovációs tapasztalatainkat latba vetve felkérjük a Miniszterelnök Urat, hogy a magyar tudományos innováció igazi fellendítésének értekében intézkedjen, hogy az alábbi javaslataink megvalósulhassanak:

  • Azonnali hatállyal vonják vissza az ITM és NKFIH által nemrég meghirdetett Tématerületi Kiválósági Programot. Egy 2019 január 31-en kiírt és februári 28-i határidőre bekért nagyon rövid pályázatot egyszerűen lehetetlen érdemlegesen előkészíteni, kidolgozni és beadni, különösen akkor, ha az intézmény vagy a kutatócsoport jövője függ a pályázat sikerétől.  Amúgy, az ITM meggondolatlanságát igazolja az is, hogy a pályázat beadványának határideje értelmetlenné teszi a március 31-i határidőt, amit előzőleg az MTA intézeteinek átvilágítására szabtak ki.
  • Az MTA kapja meg a teljes 2019-re igényelt jogos anyagi támogatását.
  • A következő hetekben/hónapokban az ITM tegye világossá, hogy mit szeretne elérni a magyar tudomány innovációs képességeinek javításán; az MTA pedig érdemben válaszoljon a tervezetre.  Mindezt tekintélyes belföldi és külföldi szakértők bevonásával. 

Az ügy fontossága és sürgőssége megkívánja, hogy legalább az első két pont mielőbb életbe lépjen.  Nem akarjuk, hogy hamarosan ismét Magyarországot élesen bíráló cikkek jelenjenek meg a világ legtekintélyesebb tudományos folyóirataiban mint például a Nature, amely egy 2018-as decemberi számában nagyon kritikusan és elmarasztalóan írt az ITM sebtében és jóformán erőszakkal végrehajtandó reformjairól:  ”Hungary’s government throws science academy into turmoil” (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07440-8).  Őszintén reméljük, hogy ezt Palkovics miniszter úr is megfontolja, hiszen az egész magyar tudomány és innováció jövője forog kockán.  A visszakozás nem szégyen, hiszen erről már Douglas McArthur tábornok is így vélekedett: We are not retreating – we are advancing in another direction.

Köszönjük megtisztelő figyelmedet és jó szándékú terveidet a magyar tudományos innováció fellendítésére.

Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel,

Az AMAT vezetősége: 

Záborszky László, elnök
Ács Zoltán és Módy István, alelnökök
Tigyi Gábor, titkár
Szabó Sándor, volt elnök
Bodor Miklós, a Tudományos Tanács elnöke

Irvine/Los Angeles, CA;  Memphis, TN;  Miami, FL;  Newark, NJ; Washington, DC

http://www.ahaa-amat.org/

A levél eredetije innen vagy a fenti honlapról letölthető.