Nyílt levél a szlovákiai magyar értelmiségtől, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselőitől

Mi, a szlovákiai magyar értelmiség, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselői, nyugtalansággal figyeljük a Magyar Tudományos Akadémia körüli eseménysorozatot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium átszervezési tervét és finanszírozási javaslatát – sok magyarországi, szlovákiai és külföldi intézménnyel, csoporttal és egyénnel egyetértésben – alkalmatlannak, politikailag motiváltnak, s mint ilyet, veszélyesnek tartjuk az MTA és a magyar tudományosság jövőjére nézve.

A szabad tudományos munka és az abból származó tudás olyan szellemi örömet és erőforrást jelent a valódi demokráciákban, amely pótolhatatlan érték, valamint egyszerre nemzeti és egyetemes közkincs. Ebben nincs különbség alapkutatások és az alkalmazott tudomány között – mindkettő értékes és kézzelfoghatóan hasznos. Mindezzel szoros összefüggésben áll a jól megalapozott, kritikus gondolkodás, amely nélkül nem létezhet valódi tudományosság.

A Kárpát-medencei, de Magyarországon kívüli magyar szellemi életben különös jelentősége van a Magyar Tudományos Akadémia műhelyeinek, hiszen ezekben hosszú ideje olyan munka folyik, amelynek az érdeklődő szlovákiai magyarok is részesei, illetve haszonélvezői. Más, szegényebb és szerényebb lenne a tájainkról való tudás, ha az MTA kutatói nem végezték volna a dolgukat immáron hosszú évtizedek óta. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra a tényre is, hogy az Akadémia a környező országok számos tudományos intézményével is szerves kapcsolatban áll. Magától értetődik, hogy a közép-európai államok közti jószomszédi viszonyokhoz, a tudáscseréhez és esetenként a konstruktív tudományos vitákhoz elengedhetetlen az 5000 embernek munkát adó kutatóhálózat biztos, zökkenőmentes működése.

Végül jelezni szeretnénk az MTA kutató-hálózatában dolgozó barátainknak, kollégáinak és ismerőseinknek, hogy biztosítjuk őket teljes körű szolidaritásunkról: számíthatnak ránk. Mindenki számára az lenne a megnyugtató, ha a magyar kormány haladéktalanul elállna az MTA-át teljes bizonytalanságba sodró tervtől. Bármiféle szisztematizáció kizárólag a Magyar Tudományos Akadémiával való érdemi és jóindulatú tárgyalás, valamint a kölcsönös tisztelet alapján képzelhető el.

*

Vasárnap lezártuk a szlovákiai magyar aláírásgyűjtést, amelyet 102-en írták alá. Ezúton is köszönjük!

A nyílt levél és az aláírók a mellékletben olvashatók: Szlovákiai magyarok nyílt levele MTA