A Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program támogató levele

Levél az MTA elnökének és elnökségének

Az MTA elnöke által életre hívott Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program alapvető célja a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása, a bizonyítékokra alapozott pedagógiai gyakorlat elterjesztésének támogatása. Célunk az egész társadalom számára egyedülálló jelentőségű köz- és felsőoktatási nevelés fejlesztése, a fejlesztések rövid- és hosszútávú hatásainak felmérése, valamint a módszertani gyakorlat kipróbálása és megvalósítása. Más szóval a program a neveléstudomány alapkutatási feladatait, az alkalmazott kutatást és az oktatási innovációt jelenti és további széles körű fejlesztői tevékenység (tananyagfejlesztés, tankönyvírás, oktatási anyagok készítése, pedagógiai értékelés) számára teremti meg a tudományos alapokat. A program keretében működő kutatócsoportok tevékenysége a tanulási területek széles körét átfogja, többek között matematikai, természettudományi, nyelvtanulási, egészségbiológiai, higiéniai, történelmi, irodalmi témájú kutatások kaptak támogatást négy évre.

E levél aláírói, magánemberekként de egyben a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program irányítóiként és egyes megvalósítóiként, illetve a kutatócsoportok vezetőiként komoly aggodalommal észleltük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó, tavaly június óta előzetes konzultáció nélkül bejelentett változások kellően nem áttekintett, hatástanulmányokkal alá nem támasztott forráselvonást, majd a tudományos prioritások politikai irányítását jelenthetik. Nem tartanánk működőképesnek, ha tudósok és kutatók helyett politikusok döntenék el, melyek a nemzetközi tudományos trendek, milyen témákat lehet kutatni és melyeket nem, illetve mi az, ami innovációs teljesítményt ígér, és mi az, amely nem.

Értetlenül állunk az MTA és az egyetemek mesterséges szembeállítása előtt is, ami azért sem életszerű, mert az akadémiai-egyetemi együttműködés keretében több száz kutatócsoport dolgozik egyetemeken az MTA által biztosított támogatás révén. Ugyanígy a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program tizenkilenc nyertese és munkacsoportjaik jelentős arányban a felsőoktatásban dolgoznak, a pedagógusképzés aktív résztvevői. Véleményünk szerint a többszörösen átalakított, meglehetősen improvizatív rendszerben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett (és a tantárgy-pedagógiai tevékenységre ki sem terjesztett) Tématerületi Kiválósági Program az élet-, élettelen és társadalomtudományi alapkutatások, illetve az abból adódó gyakorlati alkalmazások megítélésére és finanszírozására szakmailag teljességgel alkalmatlan, ennek visszavonását javasoljuk.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy az akadémiai szféra jövőjét meghatározó döntéseket jelentős többségben a tudományok dinamikájában, a nemzetközi és hazai tudományos pályázatokban jártas tudós szakértők hozzák meg.

Ezen törekvéseikben messzemenően támogatjuk az MTA elnökét és elnökségét.

 

A levél eredeti szövege és aláírói az innen letölthető fájlban találhatók.