Köszönet a támogatásért és képes összefoglaló a tüntetésről

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma köszöni a támogatást
Sajtóközlemény
Megjelenés időpontja: 2019. 03. 22

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma köszöni a támogatást mindazoknak, akik az akadémiai szabadságért és a Magyar Tudományos Akadémia egységéért március 21-én megtartott demonstráción megjelentek, vagy a megjelenőket szolidaritásukról biztosították.

Üdvözöljük az MTA Elnökségének közleményét, amely szerint „[az] MTA – összhangban a legutóbbi, rendkívüli közgyűlés határozatával – továbbra is azt szorgalmazza, hogy a kutatóhálózatnak az MTA-nál kell maradnia.” Egyetértünk azzal a megállapítással is, amely szerint az „ITM máig adós annak megindokolásával, hogy miért van szükség az MTA kutatóhálózatának reformjára, különös tekintettel a kutatóhálózat és az MTA közötti kapcsolat lazítására.” Ezért elvárjuk, hogy a minisztérium bocsásson rendelkezésre bizonyító elemzést az általa kezdeményezett átalakítások szükségességéről és módjának indokoltságáról.

Erre kiváltképp azért lenne szükség, mert az egyetlen rendelkezésre álló minisztériumi anyag szerint “a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézeteinek teljesítménye kiugró: mind produktivitásban, azaz mennyiségben, mind idézettségben, azaz hatásban.” Ezzel szemben a minisztérium a demonstráció után is azt írta közleményében, hogy a mostani rendszer nem hatékony és azt sejteti, a hazai kutatásokra fordított milliárdok eredmény nélkül tűnnek el. Ez a megalapozatlan és hamis állítás Palkovics miniszter korábbi szakmai állásfoglalásával is szembe megy.

Bízunk abban, hogy a felállított tárgyalóbizottságok legjobb tudásuk szerint fogják képviselni az Akadémia dolgozói közösségének véleményét és érdekeit.

Továbbra is felháborítónak tartjuk, hogy az ITM – szembeszegülve a költségvetési törvénnyel – csupán 2019. május 31-ig vállal kötelezettséget a működési költségek fedezésére, fenntartva ezzel a bizonytalanságot és megnehezítve a kutatók nyugodt munkavégzését. Ez világosan jelzi, miért nem maradhat az kutatóhálózat pénze a jövőben a Minisztérium kezelésében.

Korrekt és nyitott tárgyalások nem folytathatók mindaddig, amíg az egyik tárgyaló fél létében fenyegetve érzi magát, ezért követeljük a 2019. évre járó teljes működési és bérköltségek rendelkezésre bocsátását.

Képek a Menet a tudományért rendezvényről

[envira-gallery id="1868"]