Akadémiai Dolgozók Fórumának III. nyilatkozata, MTA TTK, 2019. április 29.

Az áprilisi MTA-ITM tárgyalások eredményeire és az MTA vezetősége által benyújtott közgyűlési javaslatokra reagálva az MTA TTK-n 2019. április 29-én megtartott ADF fórumon az akadémia dolgozók jelenlévő tagjai a következő nyilatkozatot fogadták el.

  1. Az MTA kutatóhálózata a 2019. január 1-i szerkezetében működjön tovább az MTA szervezeti keretein belül, finanszírozása pedig továbbra is az MTA költségvetési keretei között valósuljon meg.
  2. A magas színvonalú alapkutatás előfeltétele a nem pályázati alapú, reálértékét megtartó stabil alapellátás. A pályázati alapú állami támogatás csak többletforrás megszerzésére irányuló eszközként jelenhet meg a finanszírozási rendszerben.
  3. Az MTA a kormányzattal való tárgyalásai során kiemelten képviselje a kutatóhálózatban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának fennmaradását. Ennek megszűnését tartalmazó megoldások nem szolgálhatnak alapul semmiféle megegyezéshez.
  4. Amennyiben létrejön új irányító testület, a kutatóhálózat integritása és a tudományos kutatás autonóm működése érdekében a kutatóhálózat által ebbe delegáltak aránya egyezzen meg a kormány, illetve az MTA által jelölt tagok arányával. A kutatóhálózat közvetlenül maga válassza meg képviselőit az irányító testületbe, amelynek döntési jogosultságait sarkalatos kérdésekben legalább 2/3-os szavazati arányhoz kell kötni.
  5. Kérjük az MTA Közgyűlését, hogy hozzon határozatot arról, hogy az ITM képviselőivel a későbbiekben folytatott bármilyen szintű tárgyalásokon az MTA-delegáció tárgyalási kompetenciája az 1–4. pontokban rögzítettekig terjedjen. Amennyiben az MTA törekvései ellenére nem valósul meg a kutatóhálózatnak az Akadémia működési és költségvetési kereteiben tartása, akkor az Akadémia vagyoni és szellemi tulajdonát, dolgozóinak jogviszonyát és jogi helyzetét védő szándékainak megvalósításán kívül ne vegyen részt az új kutatóhálózati rendszer kialakításában.

A nyilatkozat letöltető itt: ADF III nyilatkozata