Egyesületi közgyűlés összehívása

Kedves Tagtársak!

2020. szeptember 7-én 16 órára összehívom az Akadémia Dolgozók Fóruma Egyesület (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 58 II/3) közgyűlését.

Helyszín: HTK, Budapest, IX. ker. Tóth Kálmán utca 4.

Határozatképtelenség esetén a megismétel közgyűlés ideje: 2020. szeptember 7-én 16.30, helyszíne ugyanaz. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés az alapszabály rendelkezése szerint nem nyilvános.

Napirend:

1. Az elnökség beszámolója

2. Bizalmi szavazás az elnökségről és az etikai és felügyelő bizottságról

3. Alapszabály-módosítás: a közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő lebonyolíthatóságáról

4. Lemondás miatt megüresedő elnökségi tagságra történő választás

5. Az egyesület működésének aktuális kérdései

6. Egyebek

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Budapest, 2020. augusztus 12.

az ADF Egyesület elnöksége nevében

Dr. Orosz Ferenc

elnök