Videó kategória bejegyzései

„A mi Akadémiánk” – 1. rész – A FÜGGETLENSÉG AKADÉMIÁJA

Az új háromrészes videósorozatunkban az Akadémia történetét mutatjuk be. Mit jelentett 1848 eszméje a Magyar Tudós Társaságnak? Miként vettek részt az akadémikusok a szabadságharcban? Hogyan maradt fenn az Akadémia szellemisége az önkényuralmi rendszer alatt? Végül mit hozott 1867 a tudományos közösség számára?

„Az én Akadémiám” 8. – Orosz Ferenc

Orosz Ferenc 40 éve dolgozik az MTA TTK Enzimológiai Intézetében, pályájának minden fontos eseménye ide kötődik: a diplomamunkától a nagydoktoriig. Munkájában azt szereti a legjobban, hogy a legelvontabb alapkutatásai témái is szorosan kapcsolódnak betegségek hatásmechanizmusának megismeréséhez. Most van benne düh, de sokkal fontosabb az, hogy részese lehet a különböző tudományterületeken dolgozók alulról jövő közös cselekvésének, és láthatja az utána jövő generációk tehetségét és tisztességét.

„Az én Akadémiám” 7. – Eszik Veronika

Eszik Veronika szereti, hogy történészként társadalmak működési mechanizmusaival foglalkozhat, ami kulturális feladat, identitáskérdés és egy nemzeti közösség alapja. Az Akadémia számára elsősorban szellemi műhely, ahol a tapasztaltabb kollégáktól kezdettől fogva rengeteg segítséget kaphatott ahhoz, hogy szakmailag fejlődjön, és fiatal kutatóként is az Akadémia színvonalához méltó tudományos munkákat tudjon felmutatni. Az Akadémia körüli helyzet kiszámíthatatlansága személyesen is kihívást jelent számára, mert szeretné, ha ebből a bizonytalanságból a kisfia nem érezne meg semmit.

„Az én Akadémiám” 6. – Lévai Dániel

Lévai Dániel az ELTE nyelvész hallgatója. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkatársaként a nyelvtechnológiát kutatja, ahol sok oktatójával együttműködik, az Akadémia számára ezt az együttműködést jelenti. Szereti a munkájában a modern környezetet, az európai színvonalú kutatást, és hogy sok változatos feladatban kipróbálhatja magát. Úgy érzi, hogy most az Akadémia függetlenségét veszélyeztetik, és így az ő jövője is veszélyben van.

zt

„Az én Akadémiám” 5. – Zatykó Csilla

Zatykó Csilla régészként a sokszínűséget szereti, hogy egyszerre van alkalom az asztal mellett elmélyült kutatómunka elvégzésére és terepen a középkori ember nyomainak felfedezésére. Az Akadémia elsősorban a kollégáit jelenti, egy egymást támogató közösséget, egy olyan helyet, ahol hasznos lehet. Az elmúlt napokban azt érzi, hogy a történelem most ránk nehezedik, ami szomorú és sokszor félelemkeltő, de egyben figyelmeztető is, hogy felelősségünk van mindig, mindenkor abban, hogy velünk mi történik.

 

„Az én Akadémiám” 4. – Harcos Gergely

Harcos Gergely 10 évig élt az Amerikai Egyesült Államokban, 2006-ban költözött haza feleségével és lányával, azóta az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben dolgozik. Matematikusként a világ alapvető igazságainak megismerésére törekszik. Fontos, hogy vannak igazságok ebben a világban, amit leginkább a tudományok révén ismerhetünk meg. Az átalakítások miatt leginkább szomorúságot érez, hiszen felbecsülhetetlen értékek fognak elveszni és vesztek már el, hiszen több kutatási irány megszűnt azáltal, hogy kollégái elmentek Magyarországról.

„Az én Akadémiám” 3. – Gárdos Judit

Gárdos Judit azt a sokoldalú szakmai bázist szereti, ahol a kutatók együtt tudnak kutatni, publikálni, pályázni. Munkájában pont ezt az inspiráló közösséget kedveli. Most leginkább csalódottságot érez, hiszen szakmai érvek és társadalmi vita nélkül szeretnék átalakítani a magyar tudomány legrégebbi kutatóhálózatát. Különösen veszélyben érzi a társadalomtudományokat és területét, a szociológiát, noha ez az a tudományterület, amely segíthet megérteni, hogy mi zajlik körülöttünk és a világban.

„Az én Akadémiám” 2. – Bakó Imre

Bakó Imre szereti, hogy mindennap szembe kell néznie tudományos problémákkal és azok megoldásával. A Szerves Kémiai Intézet kapuján 1988-ban lépett be fiatal végzősként, és az egész tudományos pályafutása az Akadémiához kötődik, a második otthonának tekinti azt. Az átalakítás legnagyobb problémája szerinte, hogy meg akarja osztani a tudományt, de az egy és oszthatatlan, ezen megosztottság ellen pedig fel kell lépni.

 

“Az én Akadémiám” 1. – Erdélyi Gabriella

Erdélyi Gabriella a történész munkáját egy nyomozó munkájához hasonlítja. Az Akadémia számára inspiráló közeget jelent, amely hatékony keretet biztosít különböző tudományterületek képviselőinek és jelenleg is futó Lendület Családtörténeti Kutatócsoportjának. Az átalakítások előtt értetlenül áll, hiszen akik eddig a nemzeti kultúra és indentitás felépítésén fáradoztak, azok számára ezzel kilátástalanná teszik a jövőbeli munkát ebben az országban.

 

„A mi Akadémiánk” – portrésorozatot indít az Akadémiai Dolgozók Fóruma

Miért szeretik a Magyar Tudományos Akadémia kutatói munkájukat? Mit jelent számukra az Akadémia? Hogyan érzik magukat az MTA körül kialakult helyzetben? Az Akadémia kutatóhálózatának tagjai válaszoltak ezekre a kérdésekre. Ezen a héten nyolc kutatóval, kutatási területével és érzéseivel ismerkedhetünk meg.