Határozott “nem” az MTA tervezett kormányzati átalakítására

Mindössze egy nappal az Magyar Tudományos Akadémia központi épülete előtti tüntetés után készült közvélemény-kutatás a magyar felnőtt népesség körében. A magyar társadalom azon része, amely valamennyire figyelemmel kísérte az MTA-val kapcsolatos ügyeket, igen határozott véleményt nyilvánított a tervezett átalakításokról. Jelentős többségük ugyanis támogatja a tüntetők követeléseit és elfogadhatatlannak ítélti a tervezett kormányzati átalakításokat.

2019. február 13-án, egy nappal az MTA épülete előtt megrendezett tüntetést követően készült reprezentatív közvélemény-kutatás a 18 éven felüli magyar választópolgárok körében. A kutatás eredményei alapján az MTA-körüli ügyekkel valamennyire is tisztában lévő állampolgárok közel hattizede (59%) egyetértett a tüntetők követeléseivel, és mindössze 16 százalék azok aránya, akik nem azonosultak a tüntetőkkel (1. ábra). A bizonytalanok aránya ugyanakkor a szokásos, közéleti tematikához képest relatíve magas, 25 százalék. A közvélemény vizsgált részét tehát dominánsan támogató jellegűnek nevezhetjük.

1. ábra. Több százan tüntettek a Magyar Tudományos Akadémia épületénél a tervezett átalakítások ellen. Egyetért-e az MTA előtt tüntetőkkel?
 (az ügyről valamilyen információval rendelkezők körében) százalék

Hasonló arányban, azaz közel 60 százalékban vélekednek úgy az MTA körüli ügyeket valamennyire figyelemmel kísérők, hogy a tervezett átalakítások inkább vagy kifejezetten negatívan hatnak a tudományos eredményekre. Az elemzésbe bevont populáció egyötöde véli úgy, hogy a tervezett átalakítások inkább pozitívan hathatnának, míg semleges álláspontot 9 százalék vesz fel. A kormányzati átalakítások megítélése tehát politikai hovatartozástól függetlenül inkább kedvezőtlen megítélésű, más módon ugyanis ez az arány nem tudna kialakulni.

A tervezett átalakítások pozitívan vagy negatívan hatnának a magyar tudományos eredményekre?
 (az ügyről valamilyen információval rendelkezők körében) százalék

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy az MTA-körüli ügyeket kisebb-nagyobb mértékben figyelemmel kísérők relatív többsége, egyharmada szerint az MTA átalakítására egyáltalán nincs szükség, további 23 százaléka bár úgy érzi, hogy szükség van az átalakításra, de nem a tervezett módon. Mindössze 15 százalék azok aránya, akik a kormányzati átalakításokat úgy ahogy van szükségesnek tartják. Talán az ügy bonyolultságával, illetve a folyamatosan változó tervekkel áll összefügésben, de 10-ből majdnem 3 vizsgált személy nem tud határozottan állást foglalni a kérdésben.

Szükség van, vagy nincs szükség az MTA átalakítására?
 (az ügyről valamilyen információval rendelkezők körében) százalék

A megkérdezettek kb. fele nem tudta megítélni, hogy az MTA átalakítására szükség van-e, de fontos látni, hogy a felmérés óta eltelt közel két hét alatt számos sajtóorgánum foglalkozott az MTA helyzetével, tehát a tájékozottság feltehetően nőtt a lakosság körében.

A Pulzus Zrt. az MTA Székház körüli, 2019. februári 12-i élőlánc után készített online kérdőíves felmérést. A több ezer válaszból képzett minta a válaszadók neme, kora, végzettsége és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt korú magyar lakosságot.