Az ADF levele az MTA elnökségének

Menet a tudományért
2019. 03. 21.

Levél az MTA Elnökségének

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

A következő napokban, hetekben az MTA Elnöksége elé kerül az MTA tárgyalódelegációja által az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőjével aláírt Közös szándéknyilatkozat. Ez Palkovics László miniszternek a 2019. március 8-i tárgyaláson tanúsított zsarolása után született meg.

Ebben a súlyos és felelősségteljes helyzetben kérjük, fontolja meg az alábbiakat:

  • az ITM minisztere a mai napig nem adott magyarázatot arra, hogy miért kívánja az MTA kutatóintézet-hálózatát az Akadémia szervezeti keretein kívül működtetni;
  • az ITM és az azt vezető miniszter sem a kétoldalú találkozókon, sem azokon kívül nem adta tanújelét annak, hogy az átalakítás kormányzati igénye mögött valós, az ország tudományos teljesítményét pozitívan érintő okok húzódnak;
  • nyilvánvaló, hogy ha az MTA kutatóintézetei kikerülnek az Akadémia szervezeti keretei közül, akkor azokban a tudományos kutatás függetlensége nem biztosítható;
  • A kutatóhálózat leválasztásával az Akadémia magyar társadalomban betöltött szerepe és a magyar közéletre gyakorolt hatása is eljelentéktelenedik;
  • a kormány garanciaígéretei sajnos nem vehetők komolyan, az MTA a legerősebb jogi védelmet önálló országgyűlési költségvetési szervként élvezi,
  • Palkovics László miniszter nyilatkozatai semmilyen érdemi garanciát nem hordoznak sem a kutatóhálózat egyben maradása, sem a dolgozók egzisztenciális biztonsága szempontjából;
  • az ITM és minisztere a kutatóintézetek tervezett jövőbeni működését/működtetését semmilyen nyilvános szakmai anyagban nem mutatta be;
  • a kutatóintézeti hálózat jövőbeni irányítására létrehozni kívánt testület, annak döntéshozatali mechanizmusa és hatáskörének tartalmi elemei nem tisztázottak.

A fentiekben felsorolt problémák egyértelműen jelzik, hogy miért nem szabad és nem is érdemes a Közös szándéknyilatkozatban foglaltakat vállalható kompromisszumnak tekinteni.

Mi, az MTA dolgozói továbbra is az MTA kutatóhálózatában, az Akadémia szakmai irányítása alatt működő intézetekben szeretnénk dolgozni. Ezért egzisztenciális helyzetünket kockáztatva még a pályázati bojkottot is vállaltuk. Most arra kérjük az Elnökség tagjait, hogy döntésükkel ne egyezzenek bele a kutatóhálózat leválasztásába.

Bízunk abban, hogy él még az Akadémia ethosza, a mellette való kiállás üzenet az akadémiai dolgozóknak és az egész magyar társadalomnak.

A levél innen letölthető.