Nyílt levél

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A magyarok egy nemrég nyilvánosságra hozott kutatás szerint leginkább az orvosokban, a kutatókban és a tudósokban bíznak a járványhelyzettel kapcsolatban. Éppen ezért érthetetlen, hogy ön és kormánya miért támadja folyamatosan és teljes erővel ezeket a szektorokat. Olyan szakmákat tart bizonytalanságban, amelyekre most a legnagyobb szükség van. Az orvosi kamara tagjaihoz hasonlóan a kutatóintézeti hálózat dolgozói is egyértelműen mondtak nemet az újfajta jogviszonyra, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Bódis József azonban, a reprezentatív szakszervezet megkérdezése nélkül, mégis benyújtotta a törvényjavaslatot, amely a kutatókat megfosztja közalkalmazotti státuszuktól. A kutatóintézeti hálózatot a Magyar Tudományos Akadémiától annak akarata és tiltakozása ellenére vették el, megsértve nemcsak a kutatás szabadságát, de az Akadémia tulajdonhoz való jogát is.  A kutatóintézeti hálózat azonban központi költségvetési szervek összességeként továbbra is közfeladatot lát el, így nehezen magyarázható, miért nem jogosultak a dolgozók a közalkalmazotti státuszra. A ma tárgyalandó, és holnap, 2020. november 17-én szavazásra bocsátott törvénytervezetnek azonban nemcsak a céljai, de az eszközei is méltánytalanok.

Sajnos az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint személyesen Palkovics László miniszter nem először tesz tanúbizonyságot súlyos inkompetenciájáról a törvényalkotás terén. A benyújtott törvényjavaslat alapvető kérdéseket nem szabályoz, és más intézményekkel szemben, ahol több hónap állt rendelkezésre a státuszváltás előkészítésére, a most benyújtott törvény legfeljebb csak egy hónapot ad arra, hogy a felek minden kérdést rendezzenek.

Ez az eljárás sajnos újabb része annak a támadássorozatnak, amely a kultúrát, az oktatást és a tudományt az ön miniszterelnöksége alatt éri. Az elmúlt tíz évben önök a kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémiával azonos rangra emelték az akkor húsz éves Magyar Művészeti Akadémiát, a kancellári rendszerrel korlátozták az egyetemi autonómiát, gyakorlatilag felszámolták a műemlékvédelmet, számos szektorban megvonták a közalkalmazotti státuszt, beleértve a közgyűjteményeket, költöztetési terveikkel bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetbe kényszerítik a legjelentősebb magyar intézményeket, így például az Országos Széchényi Könyvtárat vagy a Természettudományi Múzeumot, az egyetemeket magánalapítványokba privatizálják a megfelelő források biztosítása nélkül csak azért, hogy a kuratóriumokba saját embereiket ültethessék. Az egyetemi grémiumok döntése ellenére, megfelelő fokozat nélkül osztogatnak egyetemi címeket és pozíciókat. A rektori konferencia társelnöki székébe például kedvenc kézilabdaedzőjüket ültették. Egyetemi szakokat tiltottak be. Kormányzati kutatóintézeteket hoznak létre és látnak el bőségesen közpénzzel anélkül, hogy ott megfelelő minőségellenőrzési rendszert működtetnének. A nagy múltú kutatási pályázati rendszerből saját munkatársaikat fizetik ki, egy minden szakmai konszenzust nélkülöző értékelési rendszerre hivatkozva, amit utólag vezettek be. Elüldözték Magyarország egyik legjobban teljesítő egyetemét. A kultúrában saját elvbarátaikat tömték ki pénzzel, akik még így is képtelenek voltak beváltani a hozzájuk fűzött reményeiket. Ellehetetlenítették az önöknek nem tetsző kulturális intézményeket és fórumokat. Azoknál az intézményeknél, amelyeket kísérleti alapon kényszerítettek alapítványi formába és vonták meg az ott dolgozóktól a közalkalmazotti státuszt, semmilyen pozitív visszacsatolás vagy kiugró teljesítménybeli növekedés nem tapasztalható.       

Miniszterelnök Úr! Annak bizonyítására, hogy a parlament továbbra is működőképes, ön többek között kutatókat rendszabályoz meg, és alaptörvény-módosítással betonozza be a privatizált állami egyetemek kormányhű kuratóriumait, olyan illegitim kuratóriumokat, amelyeket az egyetem polgárai, az autonómia valódi letéteményesei nem ismernek el. Kihasználva azt, hogy az ellenállás lehetőségei a járványhelyzet miatt korlátozottak, folytatja a kultúra, az oktatás és a kutatás ellen irányuló harcot.

Önnek rossz szokása a problémás kérdéseket Palkovics miniszterhez továbbítani elintézésre. Ez a rossz szokás olyannyira elhatalmasodott, hogy már nem teljesen világos, ki kormányozza ezt az országot. Hiába próbál azonban kibújni alóla, azért a rombolásért és pusztításért, amelynek az elmúlt tíz évben a magyar kultúra és tudomány áldozatul esett, egyedül önt terheli a történelmi felelősség.

Budapest, 2020.11.16.

Akadémiai Dolgozók Fóruma