A vagyonkezelői alapítványokba szervezett modellváltás megbukott

Kezdettől fogva világos volt, hogy a hazai egyetemek alapítványi átszervezése semmilyen komolyan átgondolt oktatáspolitikai koncepcióra nem épült. Látható volt, hogy mindazok a hasznok, amelyek az ígéretekhez képest minimális mértékben valósultak meg, a modellváltás nélkül is megvalósíthatók lettek volna.

A beígért százmilliárdos európai fejlesztési támogatásból egyetlen fillér sem érkezett még meg a modellváltó egyetemekhez. Az Európai Bizottság költségvetési kockázatnak tartja ezen egyetemek anyagi támogatását, és ezért nem hajlandó az egyébként jogos támogatásokat kifizetni.

Az EB azt is kinyilvánította korábban, hogy a helyreállítási alapból nem lehet az alapítványi egyetemeknek támogatást adni, de a miniszterek tanácsának decemberi döntése alapján az Erasmus és a Horizon programokra sem lehet kötelezettséget vállalni. A kormány pénzügyi zsarolása tehát eddig blöffnek bizonyult.

A vagyonkezelői alapítványok rendszere minden hangzatos szólam ellenére nem hozott létre független egyetemeket. A jogi szabályozás kétharmados bebetonozása gúzsba köti a jövőbeli kormányok felsőoktatás-politikáját, és lehetetlenné teszi az egyetemi autonómia visszaállítását. A nemzetközi modellektől lényeges pontokon eltérő kuratóriumi rendszer felett semmilyen ellenőrző, kiegyensúlyozó szerepe nincs sem az egyetemi szenátusnak, sem a kormánynak.

A nem hivatalból delegált, hanem konkrét személyekre vonatkozó és élethosszig tartó kuratóriumi tagság nem az egyetemek függetlenségét hozta létre, hanem a fideszes politikusok befolyását betonozta be. Az Európai Bizottság és a miniszterek tanácsa számára sem elfogadható a modellváltó egyetemek szabályozása és működése.

A tét nem 5 milliárd forint – amit a kormány könnyen kifizet a mi pénzünkből, és ismét győztesnek hirdeti magát az EU-val szemben. A tét a magyar egyetemek részvétele a magas színvonalú kutatások végzéséhez szükséges nemzetközi együttműködésekben.

A külföldi diákok és oktatók nem fogják böngészgetni a magyar egyetemek szervezeti és működési szabályzatát, hogy megállapítsák, melyik alapítványi egyetem, és melyik nem. Egyszerűbb máshová menni. Így minden magyar egyetem, nem csak az alapítványiak, egyre gyorsuló ütemben szakad majd le a versenytársai mögött. És ezzel az ország is.

A kormányzati hazudozás és bűnbakkeresés csak a figyelemelterelést szolgálja. A különböző nem-kormányzati szereplők jó szándékúnak látszó javaslatai is legfeljebb az elégedetlenkedőket csendesítenék le, pillanatnyi kármentést jelentenének, és ezzel az elfogadhatatlan rendszert erősítenék.

Ahogyan az Akadémiai Dolgozók Fóruma már a 2021-ben közzétett nyilatkozatában is megállapította, a hazai egyetemek vagyonkezelői alapítványba szervezett rendszere nem felel meg sem a minimális alkotmányos követelményeknek, sem a tudományos és oktatási szabadság elvi kívánalmainak, ezért az alapítványi rendszert azonnal meg kell szüntetni, és vissza kell állítani a magyarországi egyetemek autonómiájának törvényi garanciáit és szervezeti kereteit.


A közleményt az országos média is azonnal átvette, lásd: 24.hu