Letter of Solidarity to Hungarian Academy of Sciences in Support of Academic Freedom – McGill University in Montréal, Canada

10 February 2019 To the President of the Hungarian Academy of Sciences Dear Prof. László Lovász: As faculty members of McGill University in Montréal, Canada we share with you and your colleagues the grave concern over the recent government attacks on the Hungarian Academy of Sciences and academic freedom in Hungary in general. We areBővebben: “Letter of Solidarity to Hungarian Academy of Sciences in Support of Academic Freedom – McGill University in Montréal, Canada”

TTK Kémiai Intézet Professzor Tanácsának szolidaritási nyilatkozata

Nyilatkozat Az ELTE TTK Kémiai Intézet Professzori Tanácsa aggodalommal figyeli az MTA finanszírozása körül kibontakozó feszültséget. Úgy véljük, a kialakult helyzet mélységesen megalázó és igazságtalan az MTA kutatóhelyein dolgozó kutatók és az őket támogató munkatársak számára. Jelen nyilatkozattal szeretnénk kifejezni az érintettekkel való szolidaritásunkat. 2019. február 11.

Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences

We are convinced that the independence of the Academy and the integrity of its research network can only be preserved if the Presidium of the Academy refuses to participate in the so-called “program of excellence”, tender to apply for the entire budget of the research centres, under the given conditions. For the future of theBővebben: “Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences”

ILS – Institut für Landes- und Stadtenwicklungsforschung gGmbh

By the present letter, we, the undersigned, would like to state our solidarity with the Hungarian Academy of Sciences in the current situation, in which new funding regulations, launched by the National Office for Research, threatens the autonomy of research institutes of the Hungarian Academy of Sciences and the independence of academic research in Hungary.

American Historical Association Maintains Support for the Separation of Hungarian Politics and Academic Inquiry

On February 11, the AHA sent a letter to the leadership of the Hungarian Academy of Sciences to reaffirm its support for the autonomy of the Hungarian Academy of Sciences. The AHA cautioned against reforms that would subject academy funding to approval from ministerial authorities. The separation of the Academy’s research institutes and publications fromBővebben: “American Historical Association Maintains Support for the Separation of Hungarian Politics and Academic Inquiry”

Szolidaritási nyilatkozatban álltak ki az MTA mellett a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai

Közel tizenkét éve működik Kolozsváron a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Ebben az időszakban mi, az intézet társadalomtudományok területén dolgozó kutatói, szoros szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a magyarországi felsőoktatási intézményekkel és kutatóműhelyekkel, különösen a hasonló kutatási profilú MTA kutatóintézetekkel és szakembereikkel. A szakmai kapcsolatok eredményeként közös kutatási projektek, konferenciák, műhelyviták és számos publikáció látott napvilágot. A nyilatkozatBővebben: “Szolidaritási nyilatkozatban álltak ki az MTA mellett a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai”

Kolozsvári Magyar Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága szolidaritási állásfoglalása

Az elmúlt évtizedekben az MTA BTK TTI a magyar tudományos élet egy olyan jelentős, megkerülhetetlen központjává vált, ahol számos kiváló szakember kutat, dolgozik, és nem mellesleg, oktat, mivel többen is, a tudomány magasszintű művelése mellett, megszerzett tudásukat más módon is a köz javára fordítják, és segítik a fiatalabb generációkat a történész mesterség fortélyainak elsajátításában. EmellettBővebben: “Kolozsvári Magyar Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága szolidaritási állásfoglalása”

Követeljük a Magyar Tudományos Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását, a kutatóhálózat fenntartását, a finanszírozás helyreállítását, a kutatások zavartalanságának biztosítását!

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) elnöksége mély felháborodását fejezi ki,amiért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elvonta a Magyar Tudományos Akadémiától kutatóintézeteinek állami támogatását. A kormány érdemi egyeztetés nélkül, a törvényeket felülírva tartja vissza a jogosan járó pénzeszközöket. Ezen intézkedést nyílt politikai támadásnak, zsarolásnak tartjuk, amely bizonytalanságot kelt a dolgozókban, ellehetetleníti a hosszú távú kutatóiBővebben: “Követeljük a Magyar Tudományos Akadémia autonómiájának tiszteletben tartását, a kutatóhálózat fenntartását, a finanszírozás helyreállítását, a kutatások zavartalanságának biztosítását!”

IFÖG Letter of Support – Az Osztrák Történettudományi Intézet támogató levele

“In my name and in the name of my colleagues at the Institute for Austrian Historical Research (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) at the University of Vienna (see: https://geschichtsforschung.univie.ac.at/en/about-us/), I’m writing to express our solidarity with the Hungarian Academy of Sciences and its internationally highly respected research institutes.” Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer Director ofBővebben: “IFÖG Letter of Support – Az Osztrák Történettudományi Intézet támogató levele”

A Széchenyi Irodalmi és Művészet Akadémia vezetőségének nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémiát ért támadásról

Mi, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége kifejezzük szolidaritásunkat a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és az MTA kutatóintézeteiben dolgozó kollégáink iránt. Felháborodással figyeljük, hogy Magyarország kormánya minden szakmai megalapozás és előzetes hatástanulmány elvégzése nélkül önkényesen átalakítja az MTA szerkezetét és ezzel a teljes magyar tudományos életet. Ez olyan következményekkel jár, amelynek vesztese az egészBővebben: “A Széchenyi Irodalmi és Művészet Akadémia vezetőségének nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémiát ért támadásról”

Support letter of Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien

“It is our firm conviction that the freedom of academic life from political interest is one of the pillars of a functioning democracy and vigorous intellectual inquiry. Therefore we express our support for Hungarian Academy of Sciences and trust that the integrity of this research institution with its venerable traditions and promising potential could be preserved,Bővebben: “Support letter of Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien”

Support letter of Visegrad Insight

Please accept our solidarity and words of support for academic freedom in Hungary. At Res Publica Foundation in Warsaw, the publisher of the Visegrad Insight, we are closely monitoring the situation in Hungary and we are publicly voicing concerns about government plans that would limit the academic freedom. Let us know if we can be of further assistance.Bővebben: “Support letter of Visegrad Insight”

Department of Byzantine and Modern Greek Studies University of Vienna

“I have been following with grave concern the news about the recent developments relating to the Hungarian Academy of Sciences and the potential threats to its financial autonomy, and hence its political and scholarly indenpendence.” Prof. Dr. Claudia Rapp Head, Division of Byzantine Research, Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences

Support Letter of the Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade

“For the aforementioned reasons we fully support your protest against the so-called reforms aimed against your institution and we stand in soldarity with our fellow workers in science in Hungary as you take the streets tomorrow! “ Katarina Tomašević, director the Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrad

Support letter of New Europe College-Institute for Advanced Study

“As Rector of New Europe College, Institute for Advanced Study in Bucharest, I would like to express my full support to the colleagues working in the Hungarian Academy of Sciences. We share indeed the same commitment to freedom and integrity of academic life, therefore we plead for our independence. It is the only way inBővebben: “Support letter of New Europe College-Institute for Advanced Study”

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szolidaritási nyilatkozata az MTA munkavállalóival

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) aggodalommal figyeli a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata finanszírozásának átgondolatlan, gyors átalakítását, ami nemcsak az akadémiai tudományos műhelyeket és munkavállalóikat, hanem az egész magyar tudományos és kulturális életet veszélyezteti. Követeljük, hogy a Kormányzat biztosítsa valamennyi tudományterület valamennyi akadémiai kutatóhelyének megfelelő költségvetési támogatását, a kutatómunka szabadságának fennmaradását és garantálja azBővebben: “A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szolidaritási nyilatkozata az MTA munkavállalóival”

Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugrisztikai Tanszékének szolidaritási nyilatkozata

Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugrisztikai Tanszéke egyre növekvő aggodalommal szemléli a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszerével kapcsolatos döntéseit, az alapkutatások fontosságának és értékének megkérdőjelezését, az alapfinanszírozás megvonását, az érdemi munka tulajdonképpeni ellehetelenítését. A teljes nyilatkozat alább érhető el.

SZTE Történeti Intézet munkatársainak szolidaritási nyilatkozata

Az SZTE Történeti Intézetének munkatársai növekvő nyugtalansággal követik az MTA Kutatóhálózatának radikális és az érvényben lévő jogszabályokkal ellentétes átalakítására vonatkozó terveket, melyek súlyosan fenyegetik a tudományos kutatások autonómiáját és az eddig  elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeit. Mi, kutatók és oktatók a kutatás és az oktatás szabadságát  nemzeti és egyetemes értéknek, a színvonal megőrzése alapfeltételének tekintjük, és   szolidaritásunkat fejezzük kiBővebben: “SZTE Történeti Intézet munkatársainak szolidaritási nyilatkozata”

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete aggodalommal szemléli a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei szervezeti struktúrájának, illetve finanszírozásának átalakítására irányuló terveket. Az akadémiai kutatás kormányfelügyelet alá helyezése, finanszírozásának drasztikus csökkentése és a kutatóintézetek szétdarabolása a kutatóhálózatok munkájának ellehetetlenítését, tudományos kutatók tömeges elbocsájtását és kivándorlását, illetve a humán- és társadalomtudományok társadalmi megbecsültségének az aláásását eredményezhetik. ABővebben: “A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata”