ELTE Angol-Amerikai Intézet szolidaritási nyilatkozata

We, members of the School of English and American Studies at Eötvös Loránd University, express our solidarity with our colleagues at the Hungarian Academy of Sciences (MTA). After more than a year of cynical inactivity, the government of Hungary has achieved that the country’s most successful university, CEU, was forced to leave Hungary. But this does notBővebben: “ELTE Angol-Amerikai Intézet szolidaritási nyilatkozata”

A Történelemtanárok Egylete kiáll az MTA autonómiája mellett

A Történelemtanárok Egylete meggyőződése, hogy a korszerű és magas színvonalú történettudományi kutatások elengedhetetlenül fontosak a közoktatási intézményekben megvalósuló történelemoktatás számára is. Diákjainknak csak akkor és úgy adhatjuk át a nemzeti és egyetemes történelem elsajátításához szükséges események, folyamatok és összefüggések ismeretét, fejleszthetjük az értelmezésükhöz nélkülözhetetlen képességeket, ha azokban folyamatosan tükröződnek a történettudomány új kutatási eredményei. EzértBővebben: “A Történelemtanárok Egylete kiáll az MTA autonómiája mellett”

Magyartanárok Egyesülete szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett

A Magyartanárok Egyesülete elfogadhatatlannak tartja az akadémiai kutatóhálózat ellehetetlenítését és önkényes átszervezését. Büszkék vagyunk arra, hogy számos alkalommal együttműködhettünk a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézeteivel, tudósaival. Köszönettel tartozunk mindazért, amit az MTA tett és tesz a korszerű tudományért. Tiltakozunk az Akadémiát ért méltánytalan és megalázó kormányzati lépések ellen. Tiltakozunk egyik legfontosabb nemzeti intézményünk tönkretétele ellen.Bővebben: “Magyartanárok Egyesülete szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett”

Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet oktatóinak szolidaritási nyilatkozata

Csatlakozunk az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatához és szolidaritásunkat fejezzük ki az MTA munkatársai mellett. Miskolci Egyetem, BTK, Történettudományi Intézet oktatói közül: Csíki TamásHorváth EmőkeKunt GergelyNagy GáborP. Fischl KláraRada JánosSüttő SzilárdSziszkoszné Halász DorottyaTóth ÁrpádViskolcz Noémi

Az Erdélyi Krónika Egyesület szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett

Megdöbbenéssel értesülünk az MTA átalakítását célzó döntésekről. Számunkra az MTA tudósköre és az erre szervesen épülő kutatóközpontok a magyar tudományosság színvonalát, bizonyos példák esetében pedig etalonját is jelentik. Mindemellett – örvendetes módon – rendezvényeik, kiadványaik által az utóbbi évtizedekben a szélesebb olvasóközönség felé is nyitottak. Számunkra is alapvető cél, hogy a szakma mellett a nagyközönségetBővebben: “Az Erdélyi Krónika Egyesület szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett”

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület nyilatkozata

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – a magyar történész társadalom egyik reprezentatív szakmai szervezeteként – ezúton fejezi ki szolidaritását a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeteiben dolgozó valamennyi kolléga mellett, akiket a magyar kormánynak az MTA-ra vonatkozó átgondolatlan, nemzeti érdekeinket sértő átalakítási terve méltatlan és egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe hoz. Határozottan kiállunk a tudományos kutatás szabadsága mellett,Bővebben: “A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület nyilatkozata”

A PTE BTK Történettudományi Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóközpontjainak munkatársai mellett

A PTE BTK Történettudományi Intézetének oktatói ezúton fejezzük ki szolidaritásunkat és együttérzésünket a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban dolgozó kollégáinkkal. Az MTA intézeteiben zajló kutatások zavartalan folytatását alapvető nemzeti érdeknek tekintjük, a működés feltételeit és a tudományos autonómiát, a kutatás szabadságát ellehetetlenítő intézkedéseket méltatlannak és átgondolatlannak tartjuk. Úgy véljük, hogy a tudományos kutatás szervezeti kereteinek átalakításaBővebben: “A PTE BTK Történettudományi Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóközpontjainak munkatársai mellett”

Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele

A Lendület-csoportok vezetőiként arra kérik a miniszterelnököt, hogy szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül. Véleményük szerint az innovációs potenciál fejlesztésénekBővebben: “Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele”

A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán

A Politikatörténeti Intézet munkatársai támogatásukról biztosítják a tudomány szabadságáért küzdő akadémiai kollégáikat és csatlakoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit támogató szakmai szervezetekhez, egyetemi műhelyekhez. Mindannyiunk további működése az egymás iránti szolidaritásunkon múlik. Nemzetközi pályázatokon, és azok elbírálása során szerzett tapasztalatok alapján biztosan állítjuk: az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előírt ún. Tématerületi Kiválósági Program teljességgelBővebben: “A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán”

A BBTE BTK magyar tagozatának szolidaritási nyilatkozata

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar tagozata a legmesszemenőbben szolidaritást vállal a Magyar Tudományos Akadémiával és az MTA kutatóintézeteivel, támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumát abban a tiltakozásban, amelyet az MTA autonómiájáért, a tudomány függetlenségéért, a kutatói munkahelyek stabilitásáért indított.  

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben folyó munka eredményei jól ismertek mind a belföldi, mind a külföldi szakemberek előtt. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete is kiváló kapcsolatokat ápol az MTA BTK Történettudományi Intézetével, amely az elmúlt fél évszázadban központi helyet töltött be a magyar történelem kutatásának terén. A két intézet együttműködési szerződést is kötött,Bővebben: “A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett”

Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől

Ez úton kérjük Miniszter Urat, illetve a Kormányt, haladéktalanul állítsa le az átszervezést, adja vissza az MTA autonómiáját, az általa kezelt kutatóintézeti bérek fölötti kizárólagos jogosultságot, s ne rombolja le a kutatás működéséhez elengedhetetlen személyes perspektívákat, mert évtizedek óta folyó munkálatok eredményei forognak kockán. E folyamat beláthatatlan következményekkel járhat, amelyek politikai rokonszenvtől függetlenül elfogadhatatlanok aBővebben: “Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől”

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek működését és költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják. A most tervbe vett átalakítások kockáztatják a hazai alaptudományos kutatások jövőjét. Mi, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás, nemcsak az érintettek érveit és érdekeit, illetve a működő külföldi példákat, hanem a magyar társadalom hosszúBővebben: “Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett”

Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett

A tudomány hatékony működéséhez elengedhetetlen az autonómia. A Magyar Tudományos Akadémia önálló működését, költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják, a most tervbe vett átalakítások azonban mindezt kockáztatják, és így nem a tudomány fejlődését, Magyarország javát szolgálják. Mi, az ELTE BTK Történeti Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás tudományirányítási kísérlet több ezer kutató,Bővebben: “Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett”

A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról

Az elmúlt hónapokban megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának kormányzati átalakítása. A folyamat nagy vitákat váltott ki, oka és célrendszere részben ismeretlen – az intézetek, különösen az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos teljesítménye ugyanis nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. A nemzetközi publikációk száma növekszik, az elnyert nemzetközi kutatási pályázatok száma soha nem volt még ilyenBővebben: “A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról”

Állásfoglalás a Magyar Tudományos Akadémiát érintő hírek kapcsán az Újkor.hu részéről

Történelmi ismeretterjesztő portálként az Újkor.hu nagyon ritkán szólal meg aktuális tudománypolitikai kérdésekben. Cikkünkben tehát szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni. Bízunk abban, hogy a küszöbön álló változásoknak a bölcsészettudományi területek nem lesznek kárvallottjai, hiszen ezzel a magyar társadalom egésze veszítene.  A teljes cikk az alábbi linken érhető el:

A Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének támogató nyilatkozata

A Szlovák Tudományos Akadémia elnöksége aggodalommal figyeli a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) körüli aktuális fejleményeket. Ezért osztozunk a Magyar Tudományos Akadémia véleményében, hogy az alapkutatás nem fejleszthető stabil finanszírozás és források nélkül, a tudományos szervezeteknek pedig rendelkezniük kell az önálló döntés jogával, hogy milyen kutatási területeket fognak támogatni. Meg vagyunk győződve az európai – ésBővebben: “A Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének támogató nyilatkozata”