Szolidaritási nyilatkozatok kategória bejegyzései

Support Letter of Deutsches Archäologisches Institut

The German Achaeological Institute has long maintained close links with Hungarian colleagues working across the historical sciences and wider humanitites. One of our commissions, the Romano-Germanic Commission in Frankfurt, cultivates particularly close links with Hungarian scientific community. It is engaged in several ongoing cooperation projects in Hungary and even maintains a branch office within the Hungarian Academy of Sciences.

As such we fully support the staff of the Hungarian Academy of Sciences in their attempt to maintain their academic freedom as well as integrity and independence in their research.

The whole letter is here.

 

Deutsche Archäologische Institut szolidaritási nyilatkozata

Das Deutsche Archäologische Institut und insbesondere die Römisch-Germanische Kommission mit ihrer 2016 gegründeten Forschungsstelle am Archäologischen Institut des Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrums der Ungarischen Akademie in Budapest schätzen angesichts ihres langjährigen Forschungsengagements vor Ort die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung in Ungarn in besonderem Maße.  Wir  unterstützen daher den Aufruf unserer ungarischen Kolleginnen und Kollegen an der Akademie der Wissenschaften, für die Freiheit und Unabhängigkeit der Forschung und deren Finanzierung einzustehen.

Teljes szolidaritási nyilatkozat itt.

A Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program támogató levele

Levél az MTA elnökének és elnökségének

Az MTA elnöke által életre hívott Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program alapvető célja a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása, a bizonyítékokra alapozott pedagógiai gyakorlat elterjesztésének támogatása. Célunk az egész társadalom számára egyedülálló jelentőségű köz- és felsőoktatási nevelés fejlesztése, a fejlesztések rövid- és hosszútávú hatásainak felmérése, valamint a módszertani gyakorlat kipróbálása és megvalósítása. Más szóval a program a neveléstudomány alapkutatási feladatait, az alkalmazott kutatást és az oktatási innovációt jelenti és további széles körű fejlesztői tevékenység (tananyagfejlesztés, tankönyvírás, oktatási anyagok készítése, pedagógiai értékelés) számára teremti meg a tudományos alapokat. A program keretében működő kutatócsoportok tevékenysége a tanulási területek széles körét átfogja, többek között matematikai, természettudományi, nyelvtanulási, egészségbiológiai, higiéniai, történelmi, irodalmi témájú kutatások kaptak támogatást négy évre.

E levél aláírói, magánemberekként de egyben a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program irányítóiként és egyes megvalósítóiként, illetve a kutatócsoportok vezetőiként komoly aggodalommal észleltük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó, tavaly június óta előzetes konzultáció nélkül bejelentett változások kellően nem áttekintett, hatástanulmányokkal alá nem támasztott forráselvonást, majd a tudományos prioritások politikai irányítását jelenthetik. Nem tartanánk működőképesnek, ha tudósok és kutatók helyett politikusok döntenék el, melyek a nemzetközi tudományos trendek, milyen témákat lehet kutatni és melyeket nem, illetve mi az, ami innovációs teljesítményt ígér, és mi az, amely nem.

Értetlenül állunk az MTA és az egyetemek mesterséges szembeállítása előtt is, ami azért sem életszerű, mert az akadémiai-egyetemi együttműködés keretében több száz kutatócsoport dolgozik egyetemeken az MTA által biztosított támogatás révén. Ugyanígy a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program tizenkilenc nyertese és munkacsoportjaik jelentős arányban a felsőoktatásban dolgoznak, a pedagógusképzés aktív résztvevői. Véleményünk szerint a többszörösen átalakított, meglehetősen improvizatív rendszerben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett (és a tantárgy-pedagógiai tevékenységre ki sem terjesztett) Tématerületi Kiválósági Program az élet-, élettelen és társadalomtudományi alapkutatások, illetve az abból adódó gyakorlati alkalmazások megítélésére és finanszírozására szakmailag teljességgel alkalmatlan, ennek visszavonását javasoljuk.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy az akadémiai szféra jövőjét meghatározó döntéseket jelentős többségben a tudományok dinamikájában, a nemzetközi és hazai tudományos pályázatokban jártas tudós szakértők hozzák meg.

Ezen törekvéseikben messzemenően támogatjuk az MTA elnökét és elnökségét.

 

A levél eredeti szövege és aláírói az innen letölthető fájlban találhatók.

Nyílt levél a szlovákiai magyar értelmiségtől, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselőitől

Mi, a szlovákiai magyar értelmiség, a tudományos, művészeti és oktatási élet képviselői, nyugtalansággal figyeljük a Magyar Tudományos Akadémia körüli eseménysorozatot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium átszervezési tervét és finanszírozási javaslatát – sok magyarországi, szlovákiai és külföldi intézménnyel, csoporttal és egyénnel egyetértésben – alkalmatlannak, politikailag motiváltnak, s mint ilyet, veszélyesnek tartjuk az MTA és a magyar tudományosság jövőjére nézve.

A szabad tudományos munka és az abból származó tudás olyan szellemi örömet és erőforrást jelent a valódi demokráciákban, amely pótolhatatlan érték, valamint egyszerre nemzeti és egyetemes közkincs. Ebben nincs különbség alapkutatások és az alkalmazott tudomány között – mindkettő értékes és kézzelfoghatóan hasznos. Mindezzel szoros összefüggésben áll a jól megalapozott, kritikus gondolkodás, amely nélkül nem létezhet valódi tudományosság.

A Kárpát-medencei, de Magyarországon kívüli magyar szellemi életben különös jelentősége van a Magyar Tudományos Akadémia műhelyeinek, hiszen ezekben hosszú ideje olyan munka folyik, amelynek az érdeklődő szlovákiai magyarok is részesei, illetve haszonélvezői. Más, szegényebb és szerényebb lenne a tájainkról való tudás, ha az MTA kutatói nem végezték volna a dolgukat immáron hosszú évtizedek óta. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra a tényre is, hogy az Akadémia a környező országok számos tudományos intézményével is szerves kapcsolatban áll. Magától értetődik, hogy a közép-európai államok közti jószomszédi viszonyokhoz, a tudáscseréhez és esetenként a konstruktív tudományos vitákhoz elengedhetetlen az 5000 embernek munkát adó kutatóhálózat biztos, zökkenőmentes működése.

Végül jelezni szeretnénk az MTA kutató-hálózatában dolgozó barátainknak, kollégáinak és ismerőseinknek, hogy biztosítjuk őket teljes körű szolidaritásunkról: számíthatnak ránk. Mindenki számára az lenne a megnyugtató, ha a magyar kormány haladéktalanul elállna az MTA-át teljes bizonytalanságba sodró tervtől. Bármiféle szisztematizáció kizárólag a Magyar Tudományos Akadémiával való érdemi és jóindulatú tárgyalás, valamint a kölcsönös tisztelet alapján képzelhető el.

*

Vasárnap lezártuk a szlovákiai magyar aláírásgyűjtést, amelyet 102-en írták alá. Ezúton is köszönjük!

A nyílt levél és az aláírók a mellékletben olvashatók: Szlovákiai magyarok nyílt levele MTA

Open Letter of the Hungarian Studies Association of Canada

We urge you to continue to stand strong in your efforts to protect the Hungarian Academy of Sciences as an independent body committed to academic freedom and scholarly excellence. At stake is not merely the future of the Academy and the research it facilitates, but of an entire academic community that has recently become the target of the Hungarian government’s anti-pluralist policies. Hungary’s public universities are currently under the effective control of government-appointed chancellors.

Steven Jobbitt, president of the Hungarian Studies Association of Canada

Árpád von Klimó, president of the Hungarian Studies Association of the U.S.

Judith Szapor, associate professor of history and classical studies, McGill University

Paul Hanebrink, associate professor of history, Rutgers University

Holly Case, associate professor of history, Brown University

You can find the whole letter here.

„Regierungspläne in Ungarn mit Wissenschaftsfreiheit unvereinbar“

Christoph Herbort-von Loeper M.A. Pressestelle Berlin
Leibniz-Gemeinschaft

Deutsche Forschungsorganisationen unterstützen ungarische Akademie der Wissenschaften im Kampf gegen drohenden Autonomieverlust.

In einem Brief an den ungarischen Minister für Innovation und Technologie, Làszlo Palkovics, haben neun deutsche Forschungsorganisationen unter der Federführung der Leibniz-Gemeinschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ihre Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ausgedrückt.

Die mittragenden Organisationen bringen in dem Brief ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Akademie durch den von der ungarischen Regierung geplanten Verlust ihrer Autonomie in finanziellen und organisatorischen Belangen beschädigt wird. Damit seien wichtige Erfolge der ungarischen Akademie gefährdet, die sich in den vergangenen Jahren durch die Bildung unabhängiger Forschungsinstitute und strukturelle Modernisierungen auch zu einem erfolgreichen Kooperationspartner für eine Vielzahl deutscher Forschungseinrichtungen entwickelt habe.

Die geplanten Einschränkungen seien mit dem Prinzip der Wissenschaftsfreiheit nicht vereinbar, kritisieren die deutschen Forschungsorganisationen. Die positive Entwicklung der ungarischen Wissenschaft in der jüngeren Vergangenheit basiere aber ganz wesentlich auf der Freiheit von Forschung und Lehre; ein Abrücken davon drohe sie in Sachen Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit zurückzuwerfen.

Aus diesem Grund sind die deutschen Forschungsorganisationen sehr besorgt über die jüngsten Entwicklungen in Ungarn. Sie unterstützen ausdrücklich die Resolution des Präsidiums der ungarischen Akademie der Wissenschaften vom 12. Februar 2019, in der diese die Regierung auffordert, der Akademie das für 2019 zugesagte Budget im vollen Umfang zur Verfügung zu stellen und vom Umlenken eines Teils des Budgets Abstand zu nehmen.

Die unterzeichnenden Organisationen des Briefes, der im englischen Wortlaut online unter http://www.leibniz-gemeinschaft.de/hungarian_academy_of_sciences verfügbar ist, sind die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Deutscher Akademischer Austauschdienst, die Hochschulrektorenkonferenz, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsrat.

***

The Humboldtians in Hungary received the following letter from the Alexander von Humboldt Foundation, with the letter in attachment (see in the above link and below).

Concerning the Hungarian Academy of Sciences

Dear Humboldtians in Hungary,

With this message I would like to inform you that the Alexander von Humboldt Foundation together with eight other major German research organisations has expressed its concern about the recent “reform” in Hungary affecting the Hungarian Academy of Sciences. Furthermore, this group has expressed its support for the Resolution by the Presidium of the Hungarian Academy of Sciences adopted on February 12, 2019. Enclosed, please find a letter to the Hungarian Minister Prof. László Palkovics concerning these matters.

In the view of the Alexander von Humboldt Foundation and the other eight research organisations, the Hungarian Academy of Sciences has, by establishing independent research institutes, modernised its organisational structure and successfully positioned itself as a cooperation partner for other organisations, including a large number of German institutions.

We believe that these important successes are at risk when the academy’s autonomy does no longer include structural and budgetary sovereignty. Such constraints are not in keeping with the principle of academic freedom and, as a consequence, with the principle of freedom in research and teaching, widely recognised in Europe.

We therefore hope that the Hungarian government will decide to provide the Academy with its full budget for the established internal, quality driven distribution.

Sincerely,
Dr. Enno Aufderheide
Generalsekretär
Alexander von Humboldt-Stiftung

***
The letter of Science Organizations in Germany to the Minister for Innovation and Technology, Prof. László Palkovics can be downloaded from here.

The text of the letter:

Dear Minister Palkovics,

The Hungarian Academy of Sciences is one of the most prestigious scientific institutions in Hungary and in Europe. Founded in the early 19th century, it can look back on a long tradition as well as having taken progressive steps in recent years. By establishing independent research institutes, it has modernised its organisational structure and successfully positioned itself as a cooperation partner for other organisations, including a large number of German institutions.

These important successes are at risk when the academy’s autonomy does no longer include structural and budgetary sovereignty. Such constraints are not in keeping with the principle of academic freedom and, as a consequence, with the principle of freedom in research and teaching, widely recognized in Europe. As the recent successes of Hungarian Science are based substantially on these principles, it risks taking a distinct step backwards in terms of its competitiveness and ability to collaborate internationally.

Member organizations of the Alliance of Science Organisations in Germany are very concerned about this development – partly in view of the many research partnerships with institutions belonging to the Hungarian Academy of Sciences. We thus support the Resolution by the Presidium of the Hungarian Academy of Sciences adopted on February 12, 2019.

Yours sincerely,
Prof. Matthias Kleiner
President
Leibniz Association

Prof. Jörg Hacker
President  German National Academy of
Sciences Leopoldina

The undersigning science organisations:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Hochschulrektorenkonferenz
Leibniz-Gemeinschaft
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Helmholtz-Gemeinschaft
Max-Planck-Gesellschaft
Wissenschaftsrat

***

Sources: here, and here. Available in pdf-format: 05-Ungarische_Akademie_der_Wissenschaften(1)

Support letter of Department Linguistik of Universität Potsdam

Hans-Martin Gärtner from NYTUD forwarded to me the current state of affairs at the Hungarian Academy of Sciences; I also read in the newspapers here about the plans of the Orban government.

I, as a member of the Potsdam linguististcs dept., hereby declare my solidarity with the researchers at the academy. I appreciate the profound scientific work which is done there and reject all plans to undermine its autonomy and integrity.

With best regards

Dr. Thomas Hanneforth

Linguistics Dept, Potsdam, Germany

De Vlaamse universiteiten veroordelen de ontmanteling van de Hongaarse Academie van Wetenschappen

De Vlaamse universiteiten drukken hun grote bezorgdheid uit over de beslissing van de Hongaarse regering om het netwerk van onderzoeksinstituten van de Hongaarse Academie van Wetenschappen onder direct regeringstoezicht te brengen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten zien in deze beslissing een dramatisch nieuw dieptepunt in de aanval die de Hongaarse regering heeft ingezet op de academische vrijheid in het land.

Na het schrappen van het programma genderstudies aan de ELTE University en de Central European University en de noodgedwongen verhuis van de Central European University van Boedapest naar Wenen, is de ontmanteling van de Hongaarse Academie van Wetenschappen een nieuwe stap in het beleid van de Hongaarse regering tegen academische vrijheid.

De gewaarborgde autonomie waarmee de onderzoeksgemeenschap de Academie vroeger bestuurde wordt tenietgedaan. Het netwerk van onderzoeksinstituten van de Academie, waar ruim 5.000 onderzoekers actief zijn, wordt deels geëlimineerd, deels ondergebracht bij door de staat gecontroleerde onderzoeksinstituten. “Als maatschappelijk irrelevant beschouwde onderzoeksactiviteiten worden stopgezet, dan is dat in de praktijk een zware klap voor de humane en sociale wetenschappen.”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

Academische vrijheid is een van de leidende principes in een democratische maatschappij. Een aanval op de academische vrijheid kan moeilijk anders gelezen worden dan een aanval op de democratie zelf.

“Als Vlaamse rectoren hebben we onze bezorgdheid officieel meegedeeld in een brief aan de Hongaarse ambassadeur in Brussel en roepen we onze academische collega’s in heel Europa op om de beslissing van de Hongaarse regering krachtig te veroordelen”, zegt Herman Van Goethem, voorzitter van VLIR.

http://www.vlir.be/hongaarse-academie-van-wetenschappen