Szolidaritási nyilatkozatok kategória bejegyzései

Az SZTE egyetemi tanárainak állásfoglalása az MTA átszervezése ügyében

Állásfoglalás az MTA átszervezése ügyében

Mi, alulírottak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi és főiskolai tanárai, professzor emeritái és professzor emeritusai megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Palkovics László miniszter június 4-én benyújtotta a Magyar Tudományos Akadémia átszervezésére vonatkozó törvénytervezetet, mely rendkívül komoly károkat okoz a magyar tudománynak. Ez a lépés figyelmen kívül hagyja az MTA Közgyűlése által is támogatott javaslatokat, a jövő legígéretesebb magyar tudósainak, a Lendület kutatócsoportok vezetőinek kérését, számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet véleményét.

Felszólítjuk az ország sorsáért felelősséggel tartozó kormányt és a parlamenti képviselőket, hogy ne támogassák a törvénytervezetet, ne engedjék, hogy a nemzetközi szinten is kiválóan teljesítő, az ország jövője és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú akadémiai kutatórendszert ilyen nagy kár érje.

Az SZTE professzorai:

Anderléné Sajti Enikő prof. emer.
Bakró-Nagy Marianne prof. emer.
Balázs Mihály prof. emer.
Bálintné Szendrei Mária egyetemi tanár
Balogh Sándor prof. emer.
Bárány Ferenc prof. emer.
Benedek György egyetemi tanár
Bibokné Németh T. Enikő egyetemi tanár
Csabai Márta egyetemi tanár
Csákány Béla prof. emer.
Csendes Tibor egyetemi tanár
Csernay László prof. emer.
Csirik János prof. emer.
Deák Ágnes egyetemi tanár
Dombi György egyetemi tanár
Duda Ernő prof. emer.
Farkas G prof. emer.
Fehér László egyetemi tanár
Fekete Éva prof. emer.
Fülöp Ferenc egyetemi tanár
Gajda Tamás egyetemi tanár
Galambos Gábor prof. emer.
Gingl Zoltán egyetemi tanár
Hannus István prof. emer.
Hantos Zoltán prof. emer.
Hernádi Klára egyetemi tanár
Hetesi Erzsébet egyetemi tanár
Hódi Klára prof. emer.
Hodúr Cecília egyetemi tanár
Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár
Hopp Béla egyetemi tanár
Husz Sándor prof. emer.
Janáki Márta prof. emer.
Jármay Katalin prof. emer.
Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár
Karsai Krisztina egyetemi tanár
Karsai László prof. emer.
Kata Mihály prof. emer.
Katona Tamás prof. emer.
Kenesei István prof. emer.
Kiss Tamás prof. emer.
Kocsis Mihály egyetemi tanár
Kovács Kornél prof. emer.
Kovács Zoltán egyetemi tanár
Krisztin Tibor egyetemi tanár
Lengyel Imre egyetemi tanár
Lonovics János prof. emer.
M. Tóth Tivadar egyetemi tanár
Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár
Monok István egyetemi tanár
Nánai László prof. emer.
Rajkó Róbert egyetemi tanár
Rakonczay Zoltán prof. emer.
Róna-Tas András prof. emer.
Rozgonyiné Molnár Emma prof. emer.
Rudas László egyetemi tanár
Seres László prof. emer.
Sipos Pál egyetemi tanár
Soós József prof. emer.
Szabad János prof. emer.
Szabó Gyula egyetemi tanár
Szajbély Mihály egyetemi tanár
Szatmáry Károly egyetemi tanár
Szilágyi Zsófia egyetemi tanár
Szomora Zsolt egyetemi tanár
Szőnyi György Endre egyetemi tanár
Szörényi László prof. emer.
Takács Tamás egyetemi tanár
Toldi József egyetemi tanár
Tomka Béla egyetemi tanár
Totik Vilmos egyetemi tanár
Végh Ágnes egyetemi tanár
Visy Csaba prof. emer.
Voszka Éva egyetemi tanár
Zádor Ernő egyetemi tanár
Zimonyi István egyetemi tanár

 

A Lengyel Tudományos Akadémia támogató levele és felajánlásai

A tudomány szabadsága és autonómiája védelmében a Lengyel Tudományos Akadémia ismét támogatásáról biztosította a Magyar Tudományos Akadémiát és annak elnökét, Lovász Lászlót. A Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) korábban aktívan vett részt a Visegrád Fórum támogató levelének és az ALLEA támogató kampányának előkészítésében. A PAN elnöke, Jerzy Duszyński által aláírt levélben a lengyel akadémia ezúttal nagyvonalú felajánlásokat tesz, hogy a nehéz helyzetbe került MTA dolgozóit a maga eszközeivel segíteni tudja.

Ezúton köszönjük a figyelmességet, az önzetlen felajánlásokat és a kollegialitás gyakorlatban is megmutatkozó segítségét.

Thank you very much for your support, collegiality, and offers!
Dziękujemy bardzo!

A 2019. március 20-án kelt levél szövegét és a felajánlások részleteit lásd az innen letölthető csatolmányban.

Letter of Solidarity of the Centre for European Studies and the Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, University of Helsinki, Finland

12 February 2019

Letter of Solidarity to Hungarian Academy of Sciences in Support of Academic Freedom – Centre for European Studies and the Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, University of Helsinki, Finland

To the President of the Hungarian Academy of Sciences

Dear Prof. László Lovász:

As professors and directors of the University Helsinki, Finland, we share your crucial concern over the recent governmental attacks on the Hungarian Academy of Sciences and academic freedom in Hungary in general. We are especially alarmed by the “program of excellence,” announced this year. We have been informed that the planned program violates the fundamental principles of academic freedom. We researchers of history and current-day Europe wish to stay on your side and repeat that academic freedom is one of the key elements of a democracy and rule of law.

We ask the Hungarian government to respect the freedom and independence of the Hungarian Academy of Sciences and its research institutes and guarantee their functioning. We strongly support your demands for independent and scholarly oversight of research and staff.

Sincerely
Dr. Juhana Aunesluona, Director of the Center for European Studies
Dr. Pamela Slotte, Dr. Reetta Toivanen and Dr. Kaius Tuori, Director of the Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives
University of Helsinki

 

The original letter can be downloaded from here.

Az Olasz Közgazdaságtudományi Társaságok közös támogató levele

To the President of the Hungarian Academy of Sciences, Prof. László Lovász

Letter of solidarity with the Hungarian Academy of Sciences

Dear Professor Lovász,

as representatives of our respective Scientific Associations we share with you and your colleagues the serious concern over the recent government attacks on the Hungarian Academy of Sciences and academic freedom in Hungary in general.

We are especially alarmed by the structural reorganization that would have as consequence the placement of research in the humanities, social sciences, and natural sciences under direct political control. This both contradicts the basic principles of academic freedom and creates high uncertainty for the working conditions of the Academy’s staff. Independent science in all areas is an unavoidable requirement for the successful development of a society. Moreover, we express concern for the dismantlement the Academy’s network of research institutes.

All of these choices have been taken without the consultation of the academic community and in contrast to the decisions of the elected membership of the Academy.

The Hungarian Academy of Sciences is an internationally respected centre of research excellence and over the years many members of our Scientific Associations pursued collaborations with researchers based in its institutes.

We wish that the Hungarian government respects the independence of the Hungarian Academy of Sciences and that it restores the organizational and financial stability of their research institutes. We strongly support your efforts to safeguard the Academy in the commitment to academic freedom and scholarly excellence.

This letter of solidarity was accepted by the members of the executive boards of the Italian Economic Association (SIE), the Italian Association for the Study of Comparative Economic Systems (AISSEC), the Italian Association of Environmental and Resource Economists (IAERE), the Italian Association for the History of Political Economy (STOREP), and the Italian Association of Labour Economics (AIEL).

Yours sincerely,

the Presidents and the Executive Committees of the

Italian Economic Association (SIE)
Italian Association for Comparative Economic Studies (AISSEC)
Italian Association of Environmental and Resource Economists (IAERE)
Italian Association for the History of Political Economy (STOREP)
Italian Association of Labour Economics (AIEL)

Torino, 5/3/2019

 

The original letter can be downloaded from here.

The support letter of the French Centre of Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in Prague

The director and the researchers of the CEFRES express their support to the Hungarian Academy of Sciences

The director and the researchers of the French Centre of Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) are deeply worried about the dismantlement threatening the Hungarian Academy of Sciences, the biggest academic institution of the country. They express their full support to the president of the Academy, Mr. Laszlo Lovasz, and to the whole academic community of Hungary, concerned with the respect of academic freedom and intellectual independence.

One of the CEFRES’ main missions is to promote research in Humanities and Social Sciences and to build long-term cooperation with universities and academic institutions in the four Visegrad’s countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland). The CEFRES’ team is alarmed at the current discourse stigmatizing partners whose intellectual relevance and academic excellence cannot be questioned and at the succession of reforms aiming at weakening them. They express their full support to their colleagues of the Hungarian Academy of Sciences, to the Central European University and to all the academic institutions which are currently threatened.

Prague, the 10th of March 2019


Le directeur et les chercheurs du CEFRES soutiennent l’Académie hongroise des sciences

Le directeur et les chercheurs du Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) s’émeuvent des menaces de démembrement qui pèsent sur l’Académie hongroise des sciences, première institution scientifique du pays. Ils affirment leur plein soutien au Président de l’Académie, M. Laszlo Lovasz ainsi qu’à l’ensemble de la communauté académique hongroise soucieuse du respect des libertés académiques et de l’indépendance intellectuelle.

L’une des missions principales du CEFRES est de promouvoir la recherche en sciences sociales et humaines et de coopérer durablement avec les institutions académiques et universitaires dans les quatre pays de Visegrad (République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne). L’équipe du CEFRES s’alarme de la succession de discours qui stigmatisent et de réformes qui affaiblissent des partenaires dont la crédibilité intellectuelle et l’excellence scientifique ne peuvent être mises en cause. Son soutien va aux collègues de l’Académie hongroise des sciences mais aussi de la Central European University et de toutes les institutions universitaires qui sont aujourd’hui mises en cause.

Prague, le 10 mars 2019

The original of the letter can be downloaded from here or the website of Cefres.

Szolidaritási nyilatkozat a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézetéből

Pavel Janácek, a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézetének igazgatója nagyra értékeli az intézeteink közötti együttműködést, külön kiemelve a közép-európai kulturális hagyományok közös ápolását és a szakmai kapcsolatot Berkes Tamás tudományos tanácsadóval, a Közép- és kelet-európai Osztály vezetőjével. Szolidaritásának hangot adva reményét fejezi ki a kialakult helyzet megoldására és a jól működő, alapkutatást lehetővé tevő, hosszú távú tervezést biztosító intézményi struktúra működtetésének lehetőségére.