A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete aggodalommal szemléli a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei szervezeti struktúrájának, illetve finanszírozásának átalakítására irányuló terveket. Az akadémiai kutatás kormányfelügyelet alá helyezése, finanszírozásának drasztikus csökkentése és a kutatóintézetek szétdarabolása a kutatóhálózatok munkájának ellehetetlenítését, tudományos kutatók tömeges elbocsájtását és kivándorlását, illetve a humán- és társadalomtudományok társadalmi megbecsültségének az aláásását eredményezhetik. ABővebben: “A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata”

ELTE Angol-Amerikai Intézet szolidaritási nyilatkozata

We, members of the School of English and American Studies at Eötvös Loránd University, express our solidarity with our colleagues at the Hungarian Academy of Sciences (MTA). After more than a year of cynical inactivity, the government of Hungary has achieved that the country’s most successful university, CEU, was forced to leave Hungary. But this does notBővebben: “ELTE Angol-Amerikai Intézet szolidaritási nyilatkozata”

A Történelemtanárok Egylete kiáll az MTA autonómiája mellett

A Történelemtanárok Egylete meggyőződése, hogy a korszerű és magas színvonalú történettudományi kutatások elengedhetetlenül fontosak a közoktatási intézményekben megvalósuló történelemoktatás számára is. Diákjainknak csak akkor és úgy adhatjuk át a nemzeti és egyetemes történelem elsajátításához szükséges események, folyamatok és összefüggések ismeretét, fejleszthetjük az értelmezésükhöz nélkülözhetetlen képességeket, ha azokban folyamatosan tükröződnek a történettudomány új kutatási eredményei. EzértBővebben: “A Történelemtanárok Egylete kiáll az MTA autonómiája mellett”

Magyartanárok Egyesülete szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett

A Magyartanárok Egyesülete elfogadhatatlannak tartja az akadémiai kutatóhálózat ellehetetlenítését és önkényes átszervezését. Büszkék vagyunk arra, hogy számos alkalommal együttműködhettünk a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézeteivel, tudósaival. Köszönettel tartozunk mindazért, amit az MTA tett és tesz a korszerű tudományért. Tiltakozunk az Akadémiát ért méltánytalan és megalázó kormányzati lépések ellen. Tiltakozunk egyik legfontosabb nemzeti intézményünk tönkretétele ellen.Bővebben: “Magyartanárok Egyesülete szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett”

Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet oktatóinak szolidaritási nyilatkozata

Csatlakozunk az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatához és szolidaritásunkat fejezzük ki az MTA munkatársai mellett. Miskolci Egyetem, BTK, Történettudományi Intézet oktatói közül: Csíki TamásHorváth EmőkeKunt GergelyNagy GáborP. Fischl KláraRada JánosSüttő SzilárdSziszkoszné Halász DorottyaTóth ÁrpádViskolcz Noémi

Az Erdélyi Krónika Egyesület szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett

Megdöbbenéssel értesülünk az MTA átalakítását célzó döntésekről. Számunkra az MTA tudósköre és az erre szervesen épülő kutatóközpontok a magyar tudományosság színvonalát, bizonyos példák esetében pedig etalonját is jelentik. Mindemellett – örvendetes módon – rendezvényeik, kiadványaik által az utóbbi évtizedekben a szélesebb olvasóközönség felé is nyitottak. Számunkra is alapvető cél, hogy a szakma mellett a nagyközönségetBővebben: “Az Erdélyi Krónika Egyesület szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett”

Élőlánc a tudományért

Fogjunk össze a tudományért! A Magyar Tudományos Akadémia nemzeti értékünk. Védjük meg közösen! (részletes program hamarosan!) Hozz magaddal: egy könyvet, amely megjeleníti számodra a magyar tudományt. Kérjük, hagyd otthon a pártjelvényeket, pártzászlókat és pirotechnikai eszközöket (akkor is, ha legálisan beszerezhető).Kérjük, a politikai pártok képviselőit, hogy amennyiben kilátogatnak az eseményre, úgy azt magánszemélyként tegyék.Felhívjuk figyelmedet aBővebben: “Élőlánc a tudományért”

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület nyilatkozata

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület – a magyar történész társadalom egyik reprezentatív szakmai szervezeteként – ezúton fejezi ki szolidaritását a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeteiben dolgozó valamennyi kolléga mellett, akiket a magyar kormánynak az MTA-ra vonatkozó átgondolatlan, nemzeti érdekeinket sértő átalakítási terve méltatlan és egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe hoz. Határozottan kiállunk a tudományos kutatás szabadsága mellett,Bővebben: “A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület nyilatkozata”

A PTE BTK Történettudományi Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóközpontjainak munkatársai mellett

A PTE BTK Történettudományi Intézetének oktatói ezúton fejezzük ki szolidaritásunkat és együttérzésünket a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban dolgozó kollégáinkkal. Az MTA intézeteiben zajló kutatások zavartalan folytatását alapvető nemzeti érdeknek tekintjük, a működés feltételeit és a tudományos autonómiát, a kutatás szabadságát ellehetetlenítő intézkedéseket méltatlannak és átgondolatlannak tartjuk. Úgy véljük, hogy a tudományos kutatás szervezeti kereteinek átalakításaBővebben: “A PTE BTK Történettudományi Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóközpontjainak munkatársai mellett”

Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele

A Lendület-csoportok vezetőiként arra kérik a miniszterelnököt, hogy szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül. Véleményük szerint az innovációs potenciál fejlesztésénekBővebben: “Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele”

A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán

A Politikatörténeti Intézet munkatársai támogatásukról biztosítják a tudomány szabadságáért küzdő akadémiai kollégáikat és csatlakoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit támogató szakmai szervezetekhez, egyetemi műhelyekhez. Mindannyiunk további működése az egymás iránti szolidaritásunkon múlik. Nemzetközi pályázatokon, és azok elbírálása során szerzett tapasztalatok alapján biztosan állítjuk: az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előírt ún. Tématerületi Kiválósági Program teljességgelBővebben: “A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán”

A BBTE BTK magyar tagozatának szolidaritási nyilatkozata

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar tagozata a legmesszemenőbben szolidaritást vállal a Magyar Tudományos Akadémiával és az MTA kutatóintézeteivel, támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumát abban a tiltakozásban, amelyet az MTA autonómiájáért, a tudomány függetlenségéért, a kutatói munkahelyek stabilitásáért indított.  

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben folyó munka eredményei jól ismertek mind a belföldi, mind a külföldi szakemberek előtt. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete is kiváló kapcsolatokat ápol az MTA BTK Történettudományi Intézetével, amely az elmúlt fél évszázadban központi helyet töltött be a magyar történelem kutatásának terén. A két intézet együttműködési szerződést is kötött,Bővebben: “A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett”

Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől

Ez úton kérjük Miniszter Urat, illetve a Kormányt, haladéktalanul állítsa le az átszervezést, adja vissza az MTA autonómiáját, az általa kezelt kutatóintézeti bérek fölötti kizárólagos jogosultságot, s ne rombolja le a kutatás működéséhez elengedhetetlen személyes perspektívákat, mert évtizedek óta folyó munkálatok eredményei forognak kockán. E folyamat beláthatatlan következményekkel járhat, amelyek politikai rokonszenvtől függetlenül elfogadhatatlanok aBővebben: “Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől”

Az Akadémiai Dolgozók II. Fórumának nyilatkozata, 2019. február 7.

Az Akadémiai Dolgozók második – a Természettudományi Kutatóközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Rényi Matematikai Kutatóintézet Közalkalmazotti Tanácsai által összehívott –, 2019. február 7-i Fóruma egyetért a két héttel korábban az MTA Humán Tudományok Kutatóházában tartott első Fórumán elfogadott nyilatkozattal. Támogatjuk a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 2018. december 6-i határozatait. Jelen nyilatkozat célja, hogyBővebben: “Az Akadémiai Dolgozók II. Fórumának nyilatkozata, 2019. február 7.”

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek működését és költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják. A most tervbe vett átalakítások kockáztatják a hazai alaptudományos kutatások jövőjét. Mi, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás, nemcsak az érintettek érveit és érdekeit, illetve a működő külföldi példákat, hanem a magyar társadalom hosszúBővebben: “Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett”

Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett

A tudomány hatékony működéséhez elengedhetetlen az autonómia. A Magyar Tudományos Akadémia önálló működését, költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják, a most tervbe vett átalakítások azonban mindezt kockáztatják, és így nem a tudomány fejlődését, Magyarország javát szolgálják. Mi, az ELTE BTK Történeti Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás tudományirányítási kísérlet több ezer kutató,Bővebben: “Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett”

A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról

Az elmúlt hónapokban megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának kormányzati átalakítása. A folyamat nagy vitákat váltott ki, oka és célrendszere részben ismeretlen – az intézetek, különösen az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos teljesítménye ugyanis nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. A nemzetközi publikációk száma növekszik, az elnyert nemzetközi kutatási pályázatok száma soha nem volt még ilyenBővebben: “A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról”