A Magyar Faluszövetség állásfoglalása

A Magyar Faluszövetség elnökeként fontosnak ítélem meg azt a tudományos tevékenységet, és tudásátadást, amellyel az MTA kutatóintézetei hozzájárultak a falvaink, városaink, sőt az önkormányzati rendszer egészének modernizálásához, a helyi önkormányzatok sokrétű problémáinak feltárásához és innovatív megoldási javaslatok kialakításához. Az önkormányzatoknak érdeke, hogy megmaradjon és hasznosuljon az a tudásbázis, amely mindez ideig biztosította a tudomány ésBővebben: “A Magyar Faluszövetség állásfoglalása”

Statement of the CAS on the situation of the Hungarian Academy of Sciences

It is with deep concern that the Czech Academy of Sciences (CAS) is following the recent developments regarding the Hungarian Academy of Sciences (HAS), Hungary’s most significant research institution. The CAS strongly disagrees with the Hungarian government’s actions leading to the reduction of the HAS’s scientific freedom and expresses apprehension and alarm at the budgetBővebben: “Statement of the CAS on the situation of the Hungarian Academy of Sciences”

A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett

A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság ezúton fejezi ki szolidaritását a Magyar Tudományos Akadémiával, az MTA tagjai és az MTA Kutatóintézeteiben dolgozó valamennyi kolléga mellett, továbbá súlyos aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeteinek szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. A jelen helyzet, amely az MTA intézeteiben dolgozó mintegy ötezer – kutató és nem kutatóBővebben: “A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság szolidaritási nyilatkozata az MTA mellett”

Debreceni történészek szolidaritási nyilatkozata

Alulírott debreceni történészek egyet értve több más külföldi és hazai tudományos intézménnyel szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben dolgozó kollégáinkkal. Egyetemi oktatóként a tudományos munka elengedhetetlen feltételének tartjuk a kutatás szabadságát és intézményi autonómiáját. Az MTA kutatóintézeteit érintő átalakítás érdemi egyeztetés nélkül indult meg, s jelenlegi formájában kizárja a hatékony együttműködés lehetőségét, sBővebben: “Debreceni történészek szolidaritási nyilatkozata”

Support letter of the Trade Union of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore

We consider that the attempt of the Hungarian government to impose its control over scholarly research through structural reforms of academic institutions and changes of funding models is completely inappropriate and incompatible with democratic values. We are absolutely certain that the best way to ensure the quality of higher education and research, its global recognition as well as the scholarlyBővebben: “Support letter of the Trade Union of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore”

A Közép-Európai Egyetem tudományos közösségének szolidaritási levele a Magyar Tudományos Akadémiával

Alulírottak, a Közép-Európai Egyetem dolgozói, diákjai és öregdiákjai szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Tudományos Akadémiával és az akadémiai kutató intézetek dolgozóival, akiknek munkáját és megélhetését fenyegeti az intézetek finanszírozásának átszervezése. We, the undersigned, employees, students, and alumni of Közép-Európai Egyetem (CEU), express our solidarity with the Hungarian Academy of Sciences and the employees of itsBővebben: “A Közép-Európai Egyetem tudományos közösségének szolidaritási levele a Magyar Tudományos Akadémiával”

Open letter from Dr Alexandre Nobajas, Human Geography Programme Director, School of Geography, Geology and the Environment, Keele University (United Kingdom)

I want to show my support for the scientific activity developed by the Hungarian Academy of Sciences, and more specifically, by the Geographical Institute Research Center for Astronomy and Earth Sciences (GI RCAES HAS). The Geographical Institute is recognized as an outstanding center for independent and rigorous scholarship and research in social and natural sciences.

Support letter of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences

The Institue of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences expresses its solidarty with our long-term partner – the Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, and the whole of the academic community in Hungary now facing the reform in many respects similar to that one implemented in Russian Federation inBővebben: “Support letter of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences”

Support letter of International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Along with my fellow members of the Executive Committee of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), I watch the current developments of the academic sphere in Hungary with genuine concern. The “program of excellence” launched by the Hungarian Ministry for Innovation and Technology on January 31, 2019, according to which the research network of the Hungarian Academy of SciencesBővebben: “Support letter of International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)”

A Magyar Történelmi Társulat nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának átszervezéséről

A Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmánya őszinte aggodalommal értesült azokról a tervekről, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának az Akadémiáról történő leválasztását, átszervezését, s egy részük elsorvasztását célozzák. Nem vonjuk kétségbe a kormány azon jogát, hogy az intézményhálózat nagyobb hatékonysága érdekében annak átszervezését vagy átalakítását kezdeményezze, s nem vonjuk kétségbe azt sem, hogy ilyen átalakításra bizonyosBővebben: “A Magyar Történelmi Társulat nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának átszervezéséről”

ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék szolidaritási levele

“Mindannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány szabadságát, politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom fejlődésének béklyójává vált. Történelmi tapasztalaton nyugvó igazság, hogy a tudomány szabadsága a haladás alapvető biztosítéka és az az egyéni autonómiával is szorosan összefügg. A tudományos tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá aBővebben: “ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék szolidaritási levele”

A PDSZ ELTE BTK-n és TáTK-n működő csoportjának támogató levele

A PDSZ ELTE BTK-n és TáTK-n működő csoportjának tagjai teljes szolidaritásukról biztosítják az MTA kutatóintézeteinek munkatársait. A kutatóintézetek működésének tervezett ellehetetlenítése nemcsak több ezer kitűnő szakember megélhetését sodorná veszélybe, hanem visszafordíthatatlan károkat okozna a teljes magyar tudományos élet számára. Az átgondolatlan, minden szakmai megalapozás és előzetes hatástanulmány elvégzése nélkül levezényelt folyamat vesztese egyértelműen a magyarBővebben: “A PDSZ ELTE BTK-n és TáTK-n működő csoportjának támogató levele”

Az ELTE BTK Romanisztikai Intézete szolidaritási levele

A következő nyilatkozattal szeretne az ELTE BTK Romanisztikai Intézete kiállni az MTA és intézetei mellett: Mi, az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének munkatársai, támogatásunkról és szolidaritásunkról biztosítjuk a Magyar Tudományos Akadémiát és annak kutatóintézeteit, hiszen meggyőződésünk, hogy jól működő társadalom nem képzelhető el független és megfelelően finanszírozott tudományos kutatás és felsőoktatás nélkül. Az aláírók névsorát lásdBővebben: “Az ELTE BTK Romanisztikai Intézete szolidaritási levele”

A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság közös nyilatkozata

A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság közös nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének jövőjével kapcsolatban A Magyar Filozófiai Társaság (MFT) a magyar nyelvű filozófiai kultúra ápolását szolgáló, 1901-ben alapított szakmai szervezet, amely – mások mellett – olyan gondolkodók vezetésével, mint Böhm Károly, Alexander Bernát, illetve Pauler Ákos virágzó filozófiai életnekBővebben: “A Magyar Filozófiai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság közös nyilatkozata”

Lendület csoportvezetők levele a Miniszterelnökhöz

A levelünk egyik fontos célja, hogy a tudományterületek közti szolidaritás, az alap- és alkalmazott kutatások egymásra épülése és egysége mellett felhívjuk a figyelmet a kutatóközösségen belül hierarchikusan elhelyezkedő kutatók közös érdekeire, együttes kiállásuk fontosságára. Hiszen a kiválósági pályázatok (Lendület, ERC) nyertesei csak úgy tudnak nemzetközileg kiemelkedő kutatómunkát végezni, ha mögöttük áll egy tehetséges kutatócsoport, inspirálóBővebben: “Lendület csoportvezetők levele a Miniszterelnökhöz”