Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele

A Lendület-csoportok vezetőiként arra kérik a miniszterelnököt, hogy szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül. Véleményük szerint az innovációs potenciál fejlesztésénekBővebben: “Lendület-csoportok vezetőinek nyílt levele”

A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán

A Politikatörténeti Intézet munkatársai támogatásukról biztosítják a tudomány szabadságáért küzdő akadémiai kollégáikat és csatlakoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit támogató szakmai szervezetekhez, egyetemi műhelyekhez. Mindannyiunk további működése az egymás iránti szolidaritásunkon múlik. Nemzetközi pályázatokon, és azok elbírálása során szerzett tapasztalatok alapján biztosan állítjuk: az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előírt ún. Tématerületi Kiválósági Program teljességgelBővebben: “A Politikatörténeti Intézet állásfoglalása az MTA kapcsán”

A BBTE BTK magyar tagozatának szolidaritási nyilatkozata

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar tagozata a legmesszemenőbben szolidaritást vállal a Magyar Tudományos Akadémiával és az MTA kutatóintézeteivel, támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumát abban a tiltakozásban, amelyet az MTA autonómiájáért, a tudomány függetlenségéért, a kutatói munkahelyek stabilitásáért indított.  

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteiben folyó munka eredményei jól ismertek mind a belföldi, mind a külföldi szakemberek előtt. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete is kiváló kapcsolatokat ápol az MTA BTK Történettudományi Intézetével, amely az elmúlt fél évszázadban központi helyet töltött be a magyar történelem kutatásának terén. A két intézet együttműködési szerződést is kötött,Bővebben: “A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete dolgozóinak szolidaritási nyilatkozata az MTA Történettudományi Intézete mellett”

Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől

Ez úton kérjük Miniszter Urat, illetve a Kormányt, haladéktalanul állítsa le az átszervezést, adja vissza az MTA autonómiáját, az általa kezelt kutatóintézeti bérek fölötti kizárólagos jogosultságot, s ne rombolja le a kutatás működéséhez elengedhetetlen személyes perspektívákat, mert évtizedek óta folyó munkálatok eredményei forognak kockán. E folyamat beláthatatlan következményekkel járhat, amelyek politikai rokonszenvtől függetlenül elfogadhatatlanok aBővebben: “Nyílt levél a magyar művészeti élet és az oktatás képviselőitől”

Az Akadémiai Dolgozók II. Fórumának nyilatkozata, 2019. február 7.

Az Akadémiai Dolgozók második – a Természettudományi Kutatóközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Rényi Matematikai Kutatóintézet Közalkalmazotti Tanácsai által összehívott –, 2019. február 7-i Fóruma egyetért a két héttel korábban az MTA Humán Tudományok Kutatóházában tartott első Fórumán elfogadott nyilatkozattal. Támogatjuk a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 2018. december 6-i határozatait. Jelen nyilatkozat célja, hogyBővebben: “Az Akadémiai Dolgozók II. Fórumának nyilatkozata, 2019. február 7.”

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek működését és költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják. A most tervbe vett átalakítások kockáztatják a hazai alaptudományos kutatások jövőjét. Mi, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás, nemcsak az érintettek érveit és érdekeit, illetve a működő külföldi példákat, hanem a magyar társadalom hosszúBővebben: “Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA kutatóintézeti dolgozói mellett”

Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett

A tudomány hatékony működéséhez elengedhetetlen az autonómia. A Magyar Tudományos Akadémia önálló működését, költségvetését az érvényben lévő törvények szavatolják, a most tervbe vett átalakítások azonban mindezt kockáztatják, és így nem a tudomány fejlődését, Magyarország javát szolgálják. Mi, az ELTE BTK Történeti Intézetének dolgozói méltánytalannak tartjuk, hogy egy szakmai szempontból hibás tudományirányítási kísérlet több ezer kutató,Bővebben: “Az ELTE BTK Történeti Intézetének szolidaritási nyilatkozata az MTA dolgozói mellett”

A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról

Az elmúlt hónapokban megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának kormányzati átalakítása. A folyamat nagy vitákat váltott ki, oka és célrendszere részben ismeretlen – az intézetek, különösen az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos teljesítménye ugyanis nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó. A nemzetközi publikációk száma növekszik, az elnyert nemzetközi kutatási pályázatok száma soha nem volt még ilyenBővebben: “A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémiai Kutatóintézeti Hálózatának átalakításáról”

Állásfoglalás a Magyar Tudományos Akadémiát érintő hírek kapcsán az Újkor.hu részéről

Történelmi ismeretterjesztő portálként az Újkor.hu nagyon ritkán szólal meg aktuális tudománypolitikai kérdésekben. Cikkünkben tehát szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni. Bízunk abban, hogy a küszöbön álló változásoknak a bölcsészettudományi területek nem lesznek kárvallottjai, hiszen ezzel a magyar társadalom egésze veszítene.  A teljes cikk az alábbi linken érhető el:

A Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének támogató nyilatkozata

A Szlovák Tudományos Akadémia elnöksége aggodalommal figyeli a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) körüli aktuális fejleményeket. Ezért osztozunk a Magyar Tudományos Akadémia véleményében, hogy az alapkutatás nem fejleszthető stabil finanszírozás és források nélkül, a tudományos szervezeteknek pedig rendelkezniük kell az önálló döntés jogával, hogy milyen kutatási területeket fognak támogatni. Meg vagyunk győződve az európai – ésBővebben: “A Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének támogató nyilatkozata”

Akadémiai kutatók kommentárja a Palkovics-tervhez

A szakszervezetek 2019. január 24-én megkapták annak a diasornak valamilyen változatát, amelyre a Palkovics-terv, az akadémiai kutatóhálózat radikális és gyors átalakításának terve épül, és amely alapján – négy hetes határidővel – a kiírást is közzétették. A Palkovics-terv önellentmondó, és számos állítása éppen a minisztérium által hangoztatott szempontokkal – például a kiszámíthatóság, stabilitás, versenyképesség, együttműködés céljávalBővebben: “Akadémiai kutatók kommentárja a Palkovics-tervhez”

További akadémiai dolgozók csatlakoztak a Nyilatkozathoz

Az MTA BTK, KRTK és TK kutatóközpontok szakszervezeti alapszervezetei kezdeményezésére rendezett kutatói fórum által elfogadott nyilatkozathoz a napokban csatlakozott: az MTA TTK Közalkalmazotti Tanácsa, az MTA Nyelvtudományi Intézet közalkalmazotti fóruma, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont dolgozói közössége, az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI).

Céljaink

Úgy látjuk, hogy a 2019. január 31-én a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján nyilvánosságra került „Tématerületi Kiválósági Program” keretében megvalósuló szakmai programok támogatási igényéről szóló kiírás az Akadémia és az ITM kommunikációjában új helyzetet teremtett. Nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázat nemcsak nem szolgálja az Akadémia érdekeit, de egyenesen hátrányos rá nézve. Az elmúltBővebben: “Céljaink”

Az MTA helyzete

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” gr. Széchenyi István A Magyar Tudományos Akadémia történetének egyik, de a rendszerváltás óta eltelt időszak biztosan legnagyobb kihívását vagy válságát éli át. Feltehetően csak a folyamat végeredménye felől dönthető el, hogy ez a helyzet kihívás vagy válság, de az Akadémia drámai helyzetét az alábbi tények önmagukban is kellőképpen alátámasztják. (1)Bővebben: “Az MTA helyzete”

Akadémiai dolgozók nyilatkozata, 2019. január 24.

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak – BTK, KRTK és TK szakszervezeti alapszervezetei által összehívott – 2019. január 24-ei fóruma súlyos aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeteinek szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. A jelen helyzet, amely az MTA intézeteiben dolgozó mintegy ötezer – kutató és nem kutató státuszú – munkavállalót egzisztenciális és szakmai bizonytalanságbanBővebben: “Akadémiai dolgozók nyilatkozata, 2019. január 24.”